Emojis – et sprog i sig selv?

De fleste af os kan nok huske, hvordan vi i slutningen af 90’erne begyndte at afslutte alle vores sms’er med ”:-)”på de dengang nok så hippe Nokia 3210-mobiler. Der er siden da sket en enorm udvikling inden for brugen af humørikoner og emojis, og i dag bruges de dagligt i Messenger, iMessages, e-mails og på de sociale medier. Vi har talt med Tina Thode Hougaard, som er sprogforsker ved Aarhus Universitet, om brugen af emojis, som efterhånden har etableret sig som et sprog i sproget.

Spørgsmålet er dog, om emojis virkelig kan betegnes som et selvstændigt sprog. Et sprog skal kunne udtrykke tanker og betydninger, som kan aflæses og forstås af andre personer, hvilket mange mennesker helt sikkert vil mene, at emojis kan. Hvad siger Tina Thode Hougaard?

En emoji kan f.eks. sagtens stå alene i en sms, hvor den erstatter et eller flere ord og fungerer som et hurtigt svar:

1= haha

2= perfekt

 

En kombination af flere emojis i en sammenhæng kan erstatte en hel sætning:
3+ 4+56? = Skal vi snart i byen igen?

7 8 9 = Jeg kommer, så hurtigt jeg kan.

 

Emojis kan også kombineres med tekst og erstatte enkelte ord:
Skal vi have 10  i aften?
Jeg kunne godt spise 11 lige nu.

 

Og endeligt kan emojis bruges til at understrege en sindstilstand omkring en bestemt situation:
Jeg læser til eksamen …1213

Tina Thode Hougaard forklarer, at vi på nuværende tidspunkt primært bruger emojis til at understrege eller beskrive en følelse eller oplevelse, som vi har. Man kan altså sammenligne brugen af emojis med brugen af udråbsord som ”ups” og ”hmm”, som også er et udtryk for, at ikke kan finde mere rammende ord og altså har svært ved helt præcist at beskrive, hvad vi føler i en given situation. Særligt når det drejer sig om svære og følelsestunge emner, kan det i visse tilfælde være nemmere at sende en emoji end at formulere en sms. På den måde lader vi det være lidt op til modtageren at fortolke det egentlige budskab.

Vi bruger også emojis som en aktiv del af vores opslag og kommunikation, fordi vi godt kan lide at udtrykke os visuelt, og fordi ”et billede siger mere end 1000 ord”. Mange har nemmere ved at forstå og forholde sig til det, som bliver kommunikeret, hvis de bliver stimuleret visuelt. Emojis er med andre ord en form for emotionelt redskab, som vi bruger i vores kommunikation i dagligdagen, og som hjælper os med at formidle vores budskab klart og kortfattet, præcis som når vi bruger vores kropsprog, hvis vi står over for dem, vi taler med, eller når vi bruger vores stemme ved en telefonsamtale.

Vil du læse mere om Tina Thode Hougaards forskning: http://bit.ly/2d4VcVX

Leave a Reply