Særskrivning … sær skrivning?

Sær- eller sammenskrivning – vandene er delt. Betyder det egentlig så meget med det der mellemrum, og hvad siger reglerne?

Er du også typen, der lægger mærke til, når et ord, der normalt skrives i ét, pludselig forekommer i to ord? Det er vi hos Lionbridge. Det sker nemlig ofte, at reglerne for sammenskrivning på dansk (ingen mellemrum i ord, der udtales som ét ord) brydes med særskrivning (hvor der fejlagtigt er indsat mellemrum). Internettet bugner med kommentarer og sjove eksempler på særskrivning, og vi har plukket en række eksempler ud.

Men hvordan ved man, hvad der skal og ikke skal skrives sammen?

Ifølge sproget.dk kan man for det meste høre, om et ord skal skrives i ét eller flere ord. Når der er mere tryk på det første led end på det andet led, skal ordet skrives i ét. Kommer man til at bryde denne regel, kan det give sætningen en helt anden betydning, end hvad der faktisk var meningen. Her er et par gamle kendinge:

 • Når SuperBrugsen gerne vil informere sine kunder om, at de hver fredag kan forvente at møde betjening i slagterafdelingen, men uheldigvis kommer til at indsætte et mellemrum mellem slagter og afdeling – ja, så får skiltet en ny og ret katastrofal betydning, som efterfølgende har fået rigtig mange mennesker til at trække på smilebåndet:
  slagter
  (Kilde: bt.dk)
 • Er du også træt af at skrælle kartofler? Så er der her en venlig robotgryde, som gerne vil hjælpe dig:
  gryde
  (Kilde: sproget.dk via Instagram)Forvirringen bliver i denne forbindelse nok heller ikke mindre af, at der fejlagtigt står “klarer”.
 • Vil du gerne have bekæmpet dine dræbersnegle? I denne butik vil den sproglige kreativitet ingen ende tage. Budskabet her bliver næsten helt poetisk, selvom det nok ikke var meningen:
  draebersnegle
  (Kilde: bt.dk)

Det kan næsten ikke ses, men gør en verden til forskel

Det er lidt paradoksalt, at et beskedent tegn som mellemrummet ligefrem kan være betydningsadskillende og give ganske almindelige udtryk et helt andet indhold eller bare gøre dem til pudsigt nonsens. Her er to bud på, hvad der rent sprogligt kan være på spil:

Hvis vi på dansk fejlagtigt indsætter mellemrum i et sammenskrevet navneord, kan det foranstillede ord få karakter af et tillægsord. Findes det foranstillede ord også som et tillægsord – altså som et homonym fra en anden ordklasse – kan vi få sjove udtryk ud af den øvelse. Se f.eks., hvordan sammenskrivninger med ”tyve”, ”ringe”, ”løse”, ”kort”, ”sand” og ”rund” har mere end én betydning, afhængigt af om ordene bruges i sær- eller sammenskrivninger:

 • tyve knægte (tyveknægte)
 • ringe klokke (ringeklokke)
 • løse penge (løsepenge)
 • kort spiller (kortspiller)
 • sand kage (sandkage)
 • rund viser (rundviser)

Men en sammenskrevet ordforbindelse kan også forvandles til et sætningslignende udtryk eller en regulær sætning. Det kan ske, hvis der er sammenfald mellem flere bøjningsformer på tværs af ordklasserne. Her er indsat mellemrum i sammenskrevne navneord som ”mavepuster”, ”ballepresser”, ”vinkender” og ”kommodeskuffer”, og pludselig er udtrykkene blevet til fine sætninger med udsagnsordene ”puster”, ”presser”, ”kender” og ”skuffer” bøjet i nutid – og med en helt anden betydning end den oprindelige:

 • mave puster til svømmer (mavepuster til svømmer)
 • balle presser på marken (ballepresser på marken)
 • vin kender ansat i dagligvarebutik (vinkender ansat i dagligvarebutik)
 • kommode skuffer i gratisannoncer (kommodeskuffer i gratisannoncer)

Hvem vinder?

Der findes utrolig mange eksempler på denne type særskrivning, hvor afsenderen ønsker at kommunikere sit budskab på en seriøs og korrekt måde. Desværre mislykkes missionen på grund af umotiverede mellemrum, som ofte ændrer meningen med budskabet fuldstændig. Hvorvidt tendensen er stigende, reglerne logiske og sær- eller sammenskrivningsholdet ender med at løbe af med sejren, er en helt anden snak, så vi vil her nøjes med at konkludere, at budskabet går mere klart igennem, hvis vi enes om at holde os til de gældende regler.

Hepper du på sær- eller sammenskrivningsholdet? Ligger du inde med andre fantastiske eksempler på særskrivning eller helt andre emner? Så skriv endelig til os! Vi glæder os til at få din hjælp til at skrive endnu flere sprogrelaterede opslag.

Leave a Reply