Hvad er lokalisering i forbindelse med en oversættelse?

Hvad er lokalisering i forbindelse med en oversættelse?

Ordet lokalisering bliver brugt mere og mere, men ved du egentlig, hvad det betyder? Det refererer til, at en given tekst oversættes under hensynstagen til f.eks. kulturelle og sproglige forskelle.

Et sprog er ikke bare et sprog. Det udvikler sig f.eks. forskelligt, afhængig af hvor det tales. Dette er årsagen til, at oversættelsesbranchen opererer med forskellige udgaver af flere sprog, f.eks. spansk, fransk osv. Eksempelvis er det spansk, der tales i Mexico, og det spansk, der tales i Spanien, ikke helt identisk. Et par ”briller” hedder ”lentes” i Mexico, mens de hedder ”gafas” i Spanien. På samme måde hedder f.eks. en ”kartoffel” ”patata” i Spanien, hvorimod den kaldes ”papa” i Mexico. Et andet eksempel er det fransk, der tales i Canada, og som er forskelligt fra det fransk, der tales i Frankrig. En ”bil” hedder ”voiture” i Frankrig, mens den kaldes ”char” i Canada.

Ovenstående er eksempler på rent sproglige forskelle. Jeg har nævnt nogle ord fra dagligdagen, men princippet er naturligvis det samme, når man bevæger sig inden for fagterminologi.

Der er en lang række andre forhold end de sproglige, der potentielt skal tages højde for og lokaliseres. Det gælder f.eks. de helt indlysende forskelle, f.eks. valutaangivelser, vægt- og målangivelser, men også de mere subtile kulturelle forskelle. Et eksempel på sidstnævnte kunne være forskelle i opfattelsen af farver, hvor hvid er sorgens farve i Nepal og nogle muslimske lande. Eller der kan være forskelle i graden af ønsket om politisk korrekthed, humor osv. på de forskellige markeder.

Med andre ord: Hvis virksomhederne verden over vil opnå succes på det globale marked, er de nødt til at tage både sproglige og kulturelle forskelle i betragtning. Det er afgørende at kommunikere sit budskab effektivt og respektfuldt på tværs af landegrænser.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til oversættelse, kan du læse mere på vores hjemmeside: www.lionbridge.com/da-dk/ eller ringe til os på tlf. 70 14 29 44.