Sådan bliver dit brætspil gjort dansk

Af Jette Kortermann, sproglig medarbejder hos Lionbridge Denmark

De færreste tænker måske over, at brætspil oftest er udviklet på engelsk og derefter bliver oversat til alverdens sprog. Udfordringen i denne proces er, at brætspillet ikke blot skal oversættes, men det skal også tilpasses kulturen på det marked, brætspillet sælges på.

Modsat mange traditionelle oversættelsesopgaver er selve lokaliseringen, det vil sige den kulturelle tilpasning til de forskellige sprog/markeder, derfor helt essentiel for produktet. Det gælder f.eks. for spil som Trivial Pursuit og Cranium, der produceres til en lang række lande, heriblandt de nordiske.

Jette Kortermann – sproglig medarbejder hos Lionbridge Danmark

 

 

Arbejdsprocessen starter med, at vi modtager de amerikanske kildefiler direkte fra en kontaktperson i USA. Disse kildefiler indeholder de amerikanske spørgsmål og svar. Første del af opgaven går derfor ud på at identificere dels det indhold, der umiddelbart kan oversættes, dels det indhold, der skal lokaliseres eller tages særligt hensyn til som f.eks. i følgende tilfælde:

1) Spørgsmålene eller svarene vil med sikkerhed ikke fungere på det nordiske marked – ofte af sproglige årsager. Det gælder et spørgsmål som: ”What P is both a gymnastics move and a fish?” med svaret ”Pike”.

2) De vil ikke fungere særlig godt på det nordiske marked, ofte fordi indholdet er meget amerikansk orienteret. Et eksempel kunne være spørgsmålet ”Which NBA team has Benny the Bull as its mascot?” med svaret ”Chicago Bulls”.

3) De vil umiddelbart ikke fungere på det nordiske marked, men med en større eller mindre lokalisering kan de komme til at fungere. I spørgsmålet ”If the temperature is 25 degrees Celsius, it’s a warm day.” med svaret ”True or false?” vil det være oplagt at skifte celsius ud med fahrenheit og omregne gradtallet.

4) De fungerer på et eller flere af målsprogene, men ikke på dem alle. Spørgsmålet ”What kind of park is Copenhagen’s Tivoli Gardens?” med svaret ”Amusement park” er alt for let for det danske marked, men det vil fungere fint på norsk, svensk og finsk.

5) De er umiddelbart ligetil at oversætte, men oversætteren skal alligevel tænke med. I spørgsmålet ”Which continent would come first in a list of the seven continents in alphabetical order?” med svaret ”Africa” er det vigtigt, at oversætteren ikke blot oversætter ”Africa” slavisk, men husker at tage højde for, om det nu også er den verdensdel, der kommer først alfabetisk på det pågældende sprog.

Når vi har gennemgået kildematerialet, aftaler vi sammen med kunden – dvs. både den amerikanske kontaktperson og slutkunden, der er lokalt baseret i Danmark – i hvilket omfang vi skal lokalisere de kritiske spørgsmål, og i hvilket omfang vi skal producere helt nye spørgsmål.

Cranium er et af de brætspil, som Jette har været sproglig ansvarlig for.

Nye spørgsmål kan ikke blot produceres frit, da der er en række forhold, der skal tages højde for, blandt andet:

  • Spørgsmålene skal have et nationalt relevant indhold og være tilpasset aldersmålgruppen.
  • Spørgsmålene skal ligge inden for et vist antal emneområder og have en relevant sværhedsgrad, så der opnås en passende fordeling i hele spillet.
  • Selve formuleringen af spørgsmålene skal varieres, så der er en passende fordeling af forskellige typer spørgsmål i hele spillet (sandt/falsk-spørgsmål, spørgsmål, der indeholder tre svarmuligheder, spørgsmål uden angivelse af svarmuligheder osv.).
  • Spørgsmålene må helst ikke have været brugt i tidligere spil eller ligge for tæt op ad spørgsmål, der allerede bruges i spillet, og endelig skal de have en underholdningsværdi, der tilfører spillet et sjovt, overraskende eller spidsfindigt element. Desuden skal de meget gerne indgå i en referenceramme, der er fælles for spillets deltagere.

Cranium

Alle nye spørgsmål skal til godkendelse hos den amerikanske kundekontakt, og der skal i den forbindelse angives en tilbageoversættelse til engelsk og to af hinanden uafhængige kilder som dokumentation for svaret. Det sjove, overraskende eller spidsfindige aspekt af indholdet skal desuden forklares for den amerikanske kundekontakt, som ikke har kendskab til de sproglige, kulturelle, historiske, geografiske forhold på det lokale marked og sprog. Nogle spørgsmål vil også skulle spiltestes i en repræsentativ gruppe på hvert enkelt marked.

På grundlag af en tæt dialog mellem os og kunden afgør kunden, om et givent spørgsmål kan bruges. Dette samarbejde byder på både sjove og indimellem overraskende udfordringer. De kulturelle forskelle mellem Danmark og USA kommer nemlig ikke sjældent tydeligt til udtryk i drøftelsen af de nye spørgsmål. Visse spørgsmål må vi argumentere indgående for, fordi indholdet ifølge kunden er for vovet, berører sygdom eller har andre ”showstoppere”. Det lykkes dog oftest at få godkendt de fleste spørgsmål, også selv om de i første omgang strider mod den amerikanske kontaktpersons kriterier for, hvad der er et egnet spørgsmål. Det gjaldt f.eks. et spørgsmål om Matadors fru Fernando Møhge, som lagde op til, at man skulle parodiere hende med hendes dårlige hørelse.

IMG_0913

At lokalisere spil er med andre ord en kunst, der forener klassisk oversættelse med alle dens krav om terminologisk, indholdsmæssig, stilistisk, semantisk og grammatisk korrekthed med lokalisering, som foruden disse krav også stiller krav om kreativitet, sans for detaljen, indblik i et meget bredt spektrum af fagområder og et godt overblik. Oven i dette er det en givende proces at have et tæt samarbejde med kunden og mærke deres tydelige begejstring og personlige engagement i projektet.

 

 

 

Tilbage til forsiden

Leave a Reply