Skriv lokalt, tænk globalt

lokal global

Det kan virke som en nærmest uoverkommelig opgave at producere indhold til mange forskellige markeder. Det kræver fokus på modtagerne, og indholdet skal altid være opdateret og relevant, uanset marked eller platform. Flere forskellige studier har vist, at internetbrugere foretrækker hjemmesider på deres eget sprog, som samtidig er lokaliseret, dvs. tilpasset lokale behov og forventninger. Så måske er det en god idé at undersøge, om din globale indholdsstrategi i tilstrækkelig grad sikrer, at du altid skaber godt og relevant indhold.

I et studie, som vi for nylig har offentliggjort i samarbejde med Econsultancy, så vi på forskellene mellem de førende brands og de mere mainstream brands, når det gælder globalt indhold. De førende brands var dem, der havde den bedste evne til at internationalisere deres digitale indhold og sideløbende sørgede for at måle, hvor vellykkede deres globale indholdsstrategier var. Der var desuden forskel på, hvor høj værdi virksomhederne tillagde lokalisering, og vi vil her se på nogle af de forskelle.

Markedstilpasning er vejen frem

Ud af 287 respondenter var hele 62 % af de førende brands meget enige om, at vejen til vellykket indhold går gennem tilpasning til det lokale marked, mens kun 22 % af de mere mainstream brands mente det samme. Henry Burr, Head of Optimization and Customer Insight hos Kaplan International English, påpeger, at lokalisering især er vigtig for blogartikler og indlæg på de sociale medier. Hvis indholdet derimod er ens for alle markeder, mister teksten nemt både flow, relevans og evnen til at fange læseren.

Du kan selvfølgelig vælge at producere det samme indhold til alle dine forskellige kundegrupper, og strategien kan være vellykket, men du risikerer at ramme ved siden af og miste potentielle kunder i svinget, hvis du ikke stiller de rigtige spørgsmål helt fra de tidlige stadier i udviklingsfasen. Og du får ikke mange chancer, for forbrugerne er kritiske, og konkurrencen hård. Regula Stricker, der er europæisk Head of Marketing hos Jupiter Asset Management, forklarer: ”Formålet skal være tydeligt defineret, når du producerer indhold, der skal nå mange forskellige kunder. Du skal være klar over, hvilke spørgsmål du prøver at besvare, og hvad den specifikke kundes behov er. Jo bedre du forstår, hvad brugernes behov er lokalt, jo større chance har du.”

Processer understøtter oversættelsen

Selvom det umiddelbart virker ligetil at oversætte, når en virksomhed skal bruge lokalt indhold, kan det være en utrolig kompleks og tidskrævende proces. Hvad er så løsningen? Det hjælper at have de rigtige processer og ressourcer på plads før start, enten internt eller eksternt – eller en kombination. Epson er et godt eksempel på en virksomhed, der bruger både regionale og lokale teams for at sikre, at deres indhold når bedst muligt ud over rampen. Virksomheden oversætter til 36 forskellige sprog bare i Europa, hvor deres hovedkvarter fungerer som virksomhedens videncenter for oversættelse.

Ifølge Dr. Nitish Singh, professor hos Boeing Institute of International Business og medarrangør af Brand2Global-konferencen, prioriterer de store globale brands en stram styring af sproget, allerede fra indholdet bliver produceret. Det gør oversættelsesprocessen mere ukompliceret og luger ud i potentielt problematiske termer, der kan misforstås under oversættelse til lokalsprogene. 52 % af de førende brands er meget enige i denne strategi, mens kun 10 % af respondenterne for de mainstream brands mener det samme.

Strategierne hos de førende og de mainstream brands er altså forskellige, og det ser ud til, at de førende brands er mere opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at alt indhold kan oversættes enkelt og effektivt.

Hvis du vil læse mere om de forskellige globale indholdsstrategier hos førende og mainstream brands, kan du downloade hele undersøgelsen her.

 

Oprindeligt indlæg fra 12. september 2017 af Ashley Medeiros, Lionbridge Marketing

http://content.lionbridge.com/write-small-think-global/?utm_source=twitter-owned&utm_medium=social&utm_campaign=measuring-global-content-roi&utm_content=blog&utm_term=