Polska firma na globalnym rynku

Ludzie z pasją – wywiad z Maciejem, młodszym koordynatorem projektów w Lionbridge Poland

Dzisiaj o swojej pasji opowie Maciej, który w Lionbridge Poland koordynuje projekty lingwistyczne.

Maciek, co jest Twoją pasją?
Najbardziej kultura Japonii, ale średnio mam pomysł, jak to zaprezentować szerszemu gronu osób, tak by było to arcyciekawe (ale może coś mi przyjdzie do głowy). Za to to, czym mogę się podzielić, to moja druga pasja — granie w teatrze. Jestem aktorem-amatorem i (podobno) całkiem nieźle mi to idzie. Więcej »

Technologia tłumaczeniowa ułatwia prowadzenie wielojęzycznych kampanii e-mailowych

Dział marketingu Lionbridge obsługuje wiele jednostek biznesowych i często zajmuje się wieloma kampaniami jednocześnie. Oczekuje się od nas, że każda z tych kampanii będzie skuteczna, mimo że przyjęte harmonogramy prac bywają nierealne. Ostatnie zadanie było dla nas wyjątkowo trudne (pod względem zarówno operacyjnym, jak i tłumaczeniowym), ponieważ zarządzaliśmy wielojęzyczną globalną kampanią e-mailową. Sposoby przezwyciężania trudności operacyjnych opisaliśmy już w przewodniku dotyczącym globalnych kampanii e-mailowych, natomiast w tym miejscu zajmiemy się kwestiami tłumaczeniowymi. Więcej »

Dostosowywanie kampanii marketingowych i wizerunkowych do uwarunkowań rynków zagranicznych

Zbyt często zakłada się, że zwykłe przetłumaczenie materiałów z centralnie przygotowanych globalnych kampanii marketingowych i wizerunkowych przyniesie oczekiwany skutek. W dodatku najważniejsze elementy takich kampanii, takie jak przekaz, treści, główne komunikaty, harmonogramy lub mechanizmy oceny, są konsultowane i ustalane z przedstawicielami danej firmy w krajach docelowych dopiero w ostatniej lub przedostatniej chwili. W efekcie prowadzone w ten sposób kampanie nie spełniają oczekiwań lub kończą się spektakularnym fiaskiem. Więcej »

Centralizacja w e-mail marketingu — cztery błędy, których należy unikać podczas tłumaczenia wiadomości e-mail

W przypadku scentralizowanego tłumaczenia wiadomości e-mail przeznaczonych na rynki zagraniczne należy unikać poniższych błędów.

  1. Uwzględnienie wyłącznie szczebla krajowego. Jeśli rynkiem docelowym jest niewielki kraj, tłumaczenie uwzględniające wyłącznie szczebel krajowy będzie wystarczające. Jeśli jednak kraj docelowy jest duży (Chiny, Indie, Brazylia itp.), istotną rolę zaczynają odgrywać różnice regionalne. „Często zapomina się, że wysyłane przez sprzedawcę i odbierane przez odbiorcę komunikaty są odzwierciedleniem pozycji, marki i działań marketingowych sprzedawcy, a środowiska, w których funkcjonują poszczególni odbiorcy, mają własną specyfikę” — twierdzi Jordie van Rijn, założyciel portalu EmailMonday. „W środowiskach tych można spotkać specyficznych konkurentów, inne formy absorpcji przekazu oraz odmienne formy reklamy”.

Więcej »

Globalna obsługa klienta w warunkach ograniczonego budżetu

Doskonała obsługa klienta to podstawowy element przyczyniający się do wzrostu sprzedaży oraz zwiększenia lojalności dotychczasowych i łatwiejszego pozyskiwania nowych klientów. Na podstawie przeprowadzonego w 2012 r. w Stanach Zjednoczonych i w dziesięciu innych krajach badania firmy American Express® zatytułowanego „Global Customer Service Barometer” przedstawiono ten wpływ w sposób liczbowy. Okazało się, że dzięki doskonałej obsłudze klienci wydają o 13% więcej i informują o niej 15 osób. Klienci, którzy doświadczyli złej obsługi, opowiadają o tym 24 osobom, a 55% z nich z tego powodu rezygnuje z transakcji. Więcej »

Wyzwania marketerów na rynkach zagranicznych

Marketing strategiczny jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu za granicą. Od tego, jaki model strategii wybierze organizacja, zależą wyzwania, którym będą musieli sprostać marketerzy. Więcej »

Polska firma na rozdrożach zagranicznej ekspansji

Ekspansja zagraniczna polskich firm jest kluczowym warunkiem dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, która w ostatnim dziesięcioleciu urosła blisko o połowę i odnotowała najwyższą obok Słowacji stopę wzrostu PKB wśród krajów UE. W tym czasie kraje UE-9 osiągnęły średni wzrost gospodarczy na poziomie 28%, zaś kraje „starej Unii” na poziomie 11%. Rośnie również wartość polskiego eksportu, która w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 5,39% i osiągnęła rekordową wartość około 650 mld PLN. W roku 2013, po raz pierwszy od okresu transformacji, więcej towarów eksportowano z Polski niż do niej importowano. Więcej »

Jak zachowywać się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej?

W ciągu ostatnich kilku lat rynek pracy uległ diametralnym zmianom. Wymagania wobec potencjalnych pracowników rosną, a w związku z tym proces rekrutacji staje się coraz bardziej skomplikowany. Niezmiennym elementem pozostaje jednak rozmowa kwalifikacyjna. Wydawać by się mogło, że duża popularność tej formy powinna wykluczać klasyczne już błędy pojawiające się w trakcie spotkań rekrutacyjnych. Jednak wielu kandydatów nadal nie zdaje sobie z nich sprawy. Również stres, jaki towarzyszy poszukiwaniu pracy, może wpłynąć na autoprezentację. Oto kilka rad dotyczących właściwego postępowania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Więcej »

13 ważnych etapów tłumaczenia materiałów dźwiękowych

Nagrane ścieżki głosowe można usłyszeć m.in. w trakcie szkoleń online, w witrynach internetowych, reklamach i automatycznych sekretarkach. Wykorzystywane są na wiele różnych sposobów. Na potrzeby odbiorców zagranicznych ścieżki te należy jednak odpowiednio przetłumaczyć, co oznacza, że niezbędne jest również ponowne ich nagranie. Nie jest to tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Nagranie ścieżki głosowej wymaga zaangażowania wielu osób i rozważenia wielu zmiennych. Jeśli korzysta się z różnych wykonawców i biur tłumaczeń, wówczas w grę wchodzą różne wyceny, odrębne procesy i mnogość osób, z którymi trzeba omówić poszczególne projekty i wersje językowe. W miarę wzrostu liczby języków i produktów zadania te stają się coraz bardziej złożone i czasochłonne. Więcej »

Jak napisać dobre CV?

Jak napisać dobre CV? O czym pamiętać, z czego zrezygnować? Poniżej kilka wskazówek, które być może pomogą Ci dostać się na rozmowę kwalifikacyjną do Lionbridge. Więcej »