Tłumaczenie witryn internetowych

tłumaczenie_witryn

Wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez firmę analityczną Forrester wskazują, że zwracanie się do klienta w jego rodzimym języku trzykrotnie zwiększa prawdopodobieństwo dokonania przez niego zakupu.

Zwrócenie się do klienta „w jego ojczystym języku” to coś więcej niż zwykłe przetłumaczenie poszczególnych słów. Aby witryna wywołała pożądany efekt, należy ją bowiem zlokalizować, czyli przetłumaczyć i dostosować do uwarunkowań rynku docelowego.

Uwzględnienie takich uwarunkowań (m.in. społecznych, kulturowych i językowych) pozwala wpisać swój przekaz w preferencje odbiorców, lepiej dopasować komunikaty oraz uniknąć błędów i nieporozumień.

Z poniższych danych wynika, że zwykłe tłumaczenie często nie jest wystarczające.

 • Z raportu firmy KPCB zatytułowanego Tendencje w Internecie w 2014 r. wynika, że 86% klientów sześciu największych firm internetowych w Stanach Zjednoczonych mieszka poza granicami tego kraju.
 • Z raportu firmy Appia wynika, że w przypadku 86% reklam ich wersje zlokalizowane pozwalają uzyskać większe współczynniki klikalności i konwersji niż wersje angielskie, czego efektem w przypadku tych pierwszych jest 22% wzrost sprzedaży.
 • Z raportu firmy Nieman Lab wynika, że komunikaty przygotowane dla konkretnego regionu są sześć razy skuteczniejsze niż komunikaty kierowane do szerszego kręgu odbiorców.

Przebieg procesu lokalizacji

 1. Przygotowanie listy technologii zastosowanych w witrynie

Sposób wykonania lokalizacji zależy od interfejsu użytkownika, funkcji, aplikacji oraz technologii zastosowanych w witrynie internetowej. Wspomniana lista powinna mieć charakter wyczerpujący, czyli uwzględniać m.in. system zarządzania treścią, platformę e-handlu i oprogramowanie obsługujące forum.

 1. Przeprowadzenie pseudolokalizacji

Etap ten polega na zamianie znaków języków zachodnich na międzynarodowe znaki dwubajtowe w celu sprawdzenia, czy zastosowana w witrynie technologia obsłuży wiele języków.

 1. Wyznaczenie zespołu ds. lokalizacji witryny

W porozumieniu z działem IT i działem marketingu należy ustalić, które strony będą lokalizowane i kto będzie kontaktować się z dostawcą usług językowych.

 1. Przewidywanie potrzeb

Jednorazowe przeprowadzenie procesu lokalizacji może okazać się wystarczające, ale jeśli planowane jest rozszerzenie działalności na nowe rynki (posługujące się innymi językami), dostawca usług językowych może przygotować witrynę na ewentualne wdrożenie takich kolejnych języków.

 1. Zbieranie materiałów źródłowych

Pliki źródłowe wszelkich umieszczanych w witrynie zdjęć, grafik i filmów trzeba przekazywać dostawcy usług tłumaczeniowych. W przeciwnym razie materiały te nie zostaną przetłumaczone.

 1. Wybór opcji nawigacji i adresu URL/nazwy domeny

Dostępne opcje nawigacji wpływają na działanie i komfort korzystania z witryny, należy zatem określić, czy ma w niej zostać zastosowana opcja przełączania/wyboru języka z rozwijanej listy, czy może wybór języka ma być dokonywany na podstawie danych z geolokalizacji. Następnie trzeba wybrać strukturę domeny: domena najwyższego poziomu z podkatalogami, domena najwyższego poziomu ze zlokalizowanym kodem kraju lub struktura poddomeny.

Przed rozpoczęciem lokalizacji należy również określić, jakie osoby będą w tym celu potrzebne. Jeśli mają to być osoby ze znajomością języka docelowego witryny, będzie to najprawdopodobniej wymagać zaangażowania dostawcy usług językowych dysponującego doświadczonym zespołem ds. lokalizacji. Do zadań tego zespołu należeć będzie:

 • redakcja tłumaczeń;
 • weryfikacja tłumaczeń pod kątem preferencji i norm językowych, społecznych i kulturowych;
 • nasycenie tłumaczenia kontekstem rynku docelowego;
 • wyszukanie lub przygotowanie dodatkowych materiałów dostosowanych do uwarunkowań lokalnych.

Zespół ds. lokalizacji może wykonać te zadania niezależnie lub we współpracy z zespołem ds. lokalizacji witryny. Warto również znać możliwości i umiejętności samego zespołu ds. lokalizacji witryny. Przygotowanie, testowanie i obsługa poszczególnych wersji językowych witryny może bowiem wykraczać poza te możliwości.

Jeśli wszystkie te etapy zostaną pomyślnie zrealizowane, lokalizacja witryny internetowej może przynieść zamierzone efekty.

Leave a Reply

Obserwuj nas


Archiwum

Dowiedz się więcej o Lionbridge Poland