Do czego służy pamięć tłumaczeniowa i dlaczego tłumacz powinien z niej korzystać?

pamięć-tłumaczeniowa

Do niedawna nie dawało się tłumaczyć jednocześnie lepiej, szybciej i taniej.

Pamięć tłumaczeniowa (ang. translation memory, TM) służy do przechowywania przetłumaczonych zdań, aby nie tłumaczyć ich ponownie i w ten sposób oszczędzać czas i pieniądze.

Często zdarza się, że w kolejnych aktualizacjach przetłumaczonych już materiałów prawnych, marketingowych lub informatycznych poszczególne zdania lub sformułowania powtarzają się. Nie ma wówczas potrzeby tłumaczenia ich na nowo, wystarczy jedynie wykorzystać istniejące tłumaczenia i ewentualnie przetłumaczyć nowo dodane fragmenty.

Dzięki pamięci tłumaczeniowej tłumacze mogą automatycznie zastąpić powtarzające się z poprzedniego projektu fragmenty istniejącym już tłumaczeniem. Jeśli wstawiane fragmenty tłumaczenia są tylko częściowo zgodne z nowym tekstem tłumacz musi je już zazwyczaj tylko odpowiednio skorygować, zamiast na nowo tłumaczyć. W efekcie proces tłumaczenia jest szybszy, tańszy i efektywniejszy, ponieważ:

  • tłumaczenie jest lepsze i bardziej spójne ze względu na wykorzystanie istniejących (zatwierdzonych przez zleceniodawcę) tłumaczeń oraz używanie tych samych sformułowań;
  • tłumacz tłumaczy tylko nowe fragmenty i nie skupia się na fragmentach już przetłumaczonych;
  • koszty tłumaczenia nie obejmują już wszystkich słów, a jedynie określoną, znacznie mniejszą ich część.

Przygotowanie dobrej pamięci tłumaczeniowej wymaga czasu i środków. Początkowo może ona zawierać niewiele segmentów tłumaczeniowych (zestawień fragmentów w języku źródłowym z fragmentami w języku docelowym), ale w miarę realizacji kolejnych projektów powiększa się i coraz lepiej usprawnia proces tłumaczenia.

Zasady działania pamięci tłumaczeniowej

Pliki pamięci tłumaczeniowej tworzy zazwyczaj zleceniodawca. Pliki takie początkowo nie zawierają żadnych segmentów. Segmenty takie można jednak utworzyć w wyniku porównania treści plików źródłowych z treścią plików przetłumaczonych (o ile pliki takie są dostępne), a następnie zaimportować do pamięci tłumaczeniowej. Pamięć tłumaczeniowa jest zawsze dwujęzyczna.

Pamięć tłumaczeniowa powiększa się w toku procesu tłumaczenia i wszyscy tłumacze powinni z niej korzystać. Nowe materiały do tłumaczenia powinny być też zawsze przeanalizowane na podstawie odpowiedniej pamięci tłumaczeniowej, aby sprawdzić, które fragmenty się w całości lub w części powtarzają.

Systematyczne powiększanie pamięci tłumaczeniowej owocuje poprawą spójności tłumaczeń dokumentów, produktów i witryn internetowych względem siebie i poprzednich tłumaczeń oraz zwiększeniem produktywności tłumaczy.

Przykład

Firma X wprowadza na rynek brazylijski wersję produktu X rozbudowaną o nową obudowę i kilka funkcji zwiększających ergonomię. 80% zdań z materiałów marketingowych dotyczących tego produktu jest identycznych ze zdaniami z materiałów dotyczących poprzedniej jego wersji, nie trzeba zatem na nowo ich tłumaczyć.

Podczas tłumaczenia nowych materiałów tłumacz może zatem użyć istniejących tłumaczeń i przetłumaczyć jedynie nowo dodane fragmenty. Na tym polega główna zaleta pamięci tłumaczeniowej — rozpoznanie przetłumaczonego materiału i wstawienie go w odpowiednim miejscu w tłumaczeniu. W efekcie tłumaczenie jest tańsze i szybsze przy zachowaniu dotychczasowej jakości i spójności terminologicznej.

Wnioski

Każdy tłumacz powinien korzystać z pamięci tłumaczeniowej. Z czasem pomoże ona usprawnić pracę oraz poprawić spójność i obniżyć koszty tłumaczeń, zwłaszcza w przypadku aktualizowanych materiałów o charakterze powtarzalnym (na przykład specyfikacji technicznych). Proces powiększania pamięci tłumaczeniowej jest czasochłonny, ale im więcej przydatnych segmentów będzie ona zawierać, tym efektywniej będzie można z niej korzystać i tym lepsze będą kolejne tłumaczenia.

Leave a Reply

Obserwuj nas


Archiwum

Dowiedz się więcej o Lionbridge Poland