Dziesięć najlepszych sposobów na obniżenie kosztów tłumaczenia stron internetowych

obniżenie-kosztów-tłumaczenia

Na koszty tłumaczenia stron WWW wpływa nie tylko liczba słów (im więcej słów, tym większa zniżka), termin (wyższe stawki za tłumaczenia przyspieszone) i tematyka (materiały techniczne lub ogólne), ale również inne, często nieuwzględniane elementy.

Czasami może okazać się zaskakujące, o ile łatwiejsze i bardziej efektywne jest podejście do takiego tłumaczenia z perspektywy oszczędnościowej. Na czym to polega?

1) Stworzenie odpowiedniego projektu wielojęzycznej strony WWW

Czy z perspektywy biznesowej, operacyjnej i kapitałowej Twoja firma jest gotowa do wejścia na rynek globalny? Czy masz określone rynki, języki i lokalizacje docelowe? Czy masz wybranych wykonawców z krajów docelowych? Aby dobrze i opłacalnie przygotować strony internetowe w językach docelowych, stronę w języku źródłowym należy od podstaw zaprojektować pod kątem globalizacji. W projekcie takim należy przede wszystkim uwzględnić kwestię internacjonalizacji (przygotowania do obsługi języków docelowych). W efekcie proces tłumaczenia zostanie w bardzo dużym stopniu uproszczony i z biegiem czasu pojawią się znaczne oszczędności.

Porada. Czy strategia tłumaczenia strony internetowej jest jednym z priorytetów Twojej firmy? Powinna być. Cele związane z obecnością w Internecie należy od początku dostosować do celów biznesowych, a w efekcie pojawią się oszczędności.

obniżenie-kosztów-tłumaczenia-1

2) Wybranie dobrego systemu globalnego zarządzania treścią

Internacjonalizacja to coś więcej niż zdolność bazy do przechowywania danych w różnych językach. Dobry system globalnego zarządzania treścią oferuje m.in. wielojęzyczne interfejsy najważniejszych aplikacji, standardowe procesy oraz zintegrowane wielojęzyczne menu dla narzędzi do tworzenia treści. Ponadto zapewnia duże oszczędności i ułatwia rozwiązywanie problemów. Pomocna jest też automatyzacja procesu przesyłania plików źródłowych i docelowych. W tym celu można zintegrować swój system zarządzania treścią (CMS) z systemem zarządzania tłumaczeniami firmy tłumaczeniowej.

Porada. Warto przetestować swoją stronę internetową pod kątem obsługi znaków wielobajtowych w ramach skróconego „pseudotłumaczenia” (na przykład na arabski lub hebrajski), aby sprawdzić, czy dany system zarządzania treścią obsługuje określone języki docelowe.

obniżenie-kosztów-tłumaczenia-2

3) Przygotowanie treści źródłowych pod kątem tłumaczenia

Autorzy często przygotowują materiały źródłowe bez uwzględniania kwestii związanych z tłumaczeniem, przez co proces tłumaczeniowy staje się coraz bardziej czaso- i kosztochłonny. Treść w języku źródłowym powinna dać się łatwo przetłumaczyć. Innymi słowy, należy pisać prosto i jasno. Błędy, nawet niewielkie, dwuznaczności lub niewłaściwe stosowanie terminologii może negatywnie wpłynąć na jakość tłumaczenia, co może pociągać za sobą konieczność powtórnego sprawdzenia materiałów przetłumaczonych na wiele języków. Dzięki przygotowaniu jasnych, spójnych i poprawnych gramatycznie materiałów źródłowych tłumaczenie można wykonać szybciej, dokładniej i taniej.

Porada. W tekstach przeznaczonych do tłumaczenia należy unikać żargonu, slangu, komunałów, idiomów, wyrażeń nacechowanych kulturowo i skrótów. Elementy te wydłużają proces tłumaczenia i zwiększają koszty. W miarę możliwości tekst źródłowy należy przed tłumaczeniem zweryfikować (najlepiej zlecić to weryfikatorom w kraju docelowym), aby sprawdzić, czy jest dostosowany do uwarunkowań rynku docelowego. Po tłumaczeniu tekst zawsze powinien zostać zredagowany przez redaktorów z kraju docelowego.

obniżenie-kosztów-tłumaczenia-3

4) Przygotowanie glosariusza i wytycznych dotyczących stylu mających zapewnić odpowiednią jakość tłumaczenia

Aby jeszcze bardziej obniżyć koszty i usprawnić proces tłumaczenia, należy przygotować odpowiedni glosariusz i wytyczne dotyczące stylu. Są to materiały wyjątkowo przydatne dla tłumaczy i może je przygotować zarówno firma tłumaczeniowa, jak i zleceniodawca. Materiały te pomagają zapewnić odpowiednią spójność terminologiczną i stylistyczną tłumaczenia, co oznacza mniej poprawek i niższe koszty związane z ich wprowadzeniem. Dzięki uwzględnieniu tych materiałów w procesie zapewnienia jakości realizowanym przez firmę tłumaczeniową można automatycznie sprawdzać, czy tłumaczenie jest z nimi zgodne, i tym samym uzyskać dalsze oszczędności w miarę wzrostu dokładności i efektywności takiej weryfikacji.

Porada. Glosariusz powinien być jak najlepszej jakości. W przeciwnym razie błędna terminologia może zostać zastosowana w całym tłumaczeniu, co będzie wymagać kosztownych poprawek.

obniżenie-kosztów-tłumaczenia-4

5) Zastosowanie systemu pamięci tłumaczeniowych

Pamięć tłumaczeniowa to jedno z najbardziej efektywnych narzędzi stosowanych w procesie tłumaczenia. Jest to baza danych, do której podczas tłumaczenia automatycznie zapisywane są ciągi tekstu źródłowego i docelowego (segmenty). Mogą one być ponownie użyte w tym projekcie lub w następnych. W ten sposób można uzyskać duże oszczędności, zwiększyć spójność terminologii i zapewnić odpowiednią jakość tłumaczenia. Należy zawsze upewnić się, czy firma tłumaczeniowa korzysta z pamięci tłumaczeniowej we wszystkich zlecanych jej tłumaczeniach.

Porada. Pamięci tłumaczeniowe są bardzo cenne, zwłaszcza gdy zawierają tysiące segmentów. Ich właścicielem jest zleceniodawca, który zawsze powinien z góry spytać o politykę firmy tłumaczeniowej w zakresie dostępu do takiej pamięci.

obniżenie-kosztów-tłumaczenia-5

6) Korzystanie z wielojęzycznych szablonów podczas projektowania wielojęzycznych stron

Warto przygotować wielojęzyczne szablony stron WWW, aby korzystać z nich we wszystkich stronach wielojęzycznych. Koszty projektowania i rozwijania witryny są wówczas niższe, a przy okazji uzyskuje się spójny wizerunek marki i możliwość umieszczania na stronie lokalnych materiałów. Należy przy tym pamiętać o kwestiach związanych ze zwiększaniem się objętości tekstu po tłumaczeniu, z zapisem od lewej do prawej i od prawej do lewej, ze znakami wielobajtowymi itp. Innymi słowy, należy pamiętać o skalowaniu i elastyczności. Należy również przygotować wytyczne dotyczące stylu projektowania stron WWW.

Porada. Należy unikać dzielenia nagłówków i innych elementów tekstowych na części umieszczane w ramach różnych elementów na stronie. Osadzone, na przykład bezpośrednio w kodzie programu, elementy strony mogą idealnie spełniać swoją funkcję w stronie angielskojęzycznej, ale najprawdopodobniej spowodują problemy w witrynie w języku docelowym (w którym stosuje się na przykład inny szyk zdania).

obniżenie-kosztów-tłumaczenia-6

7) Nieosadzanie tekstu w elementach graficznych

Nie zawsze da się uniknąć osadzenia tekstu w grafice, warto jednak do tego dążyć ze względu na potencjalne oszczędności. Zamiast osadzania można na przykład nałożyć tekst na grafikę w ramach formatu HTML. Jeśli nie da się uniknąć osadzenia, należy utworzyć warstwę tekstową w plikach źródłowych programów InDesign, Photoshop lub Illustrator, aby elementy graficzne nie musiały być przebudowywane i tym samym nie pojawiły się znaczne koszty.

Porada. Optymalizacji grafiki pod kątem tłumaczenia może dokonać deweloper, specjalista DTP lub firma tłumaczeniowa. Warto to zrobić we własnym zakresie, aby nie zwiększać kosztów tłumaczenia.

obniżenie-kosztów-tłumaczenia-7

8) Zastosowanie systemów tłumaczenia automatycznego

Zastosowanie systemu tłumaczenia automatycznego (maszynowego) to dobry sposób na obniżenie kosztów. Ze względu na problemy z jakością wielu specjalistów branżowych zgadza się jednak, że z takiego systemu powinno się korzystać w projektach z bardzo dużą liczbą słów do tłumaczenia, które w przeciwnym razie nie zostałyby przetłumaczone (artykuły z bazy wiedzy, duże dokumenty techniczne itp.), lub tekstów niewymagających dokładnego tłumaczenia (np. wpisy na czatach internetowych). Tłumaczenie automatyczne najlepiej sprawdza się w przypadku materiałów źródłowych o wysokiej jakości i spójności. Przetłumaczony automatycznie tekst może zostać również zredagowany przez redaktorów, co poprawi jego jakość przy utrzymaniu kosztów tłumaczenia na stosunkowo niskim poziomie.

Porada. Wiele firm tłumaczeniowych oferuje tłumaczenie automatyczne uzupełnione o specjalistyczne usługi edycji, które pozwalają na dostosowanie jakości tłumaczenia do potrzeb i możliwości finansowych zleceniodawcy. Tego typu tłumaczenie nie jest jednak odpowiednie w przypadku materiałów o zabarwieniu emocjonalnym, takich jak materiały marketingowe.

obniżenie-kosztów-tłumaczenia-8

9) Centralizacja głównych działań w zakresie tłumaczenia

Centralizacja głównych funkcji związanych z tłumaczeniem może przyczynić się do zwiększenia ich efektywności, wydajności i sprawności. Taka centralizacja powinna objąć kontakty z firmami tłumaczeniowymi (w przypadku korzystania z usług więcej niż jednej firmy). Specjaliści branżowi twierdzą, że wybór jednej firmy tłumaczeniowej może przynieść oszczędności rzędu 15% w stosunku do kosztów korzystania z kilku firm tłumaczeniowych. Ponadto taka centralizacja pozwala na skorzystanie z zalet ekonomii skali i wyraźniej określa obszary odpowiedzialności. Oszczędności można również osiągnąć przez centralizację procesów tłumaczeniowych, globalne zarządzanie marką, integrację systemów CRM oraz zastosowanie elastycznego systemu CMS.

Porada. Centralizacja głównych funkcji i procesów związanych z tłumaczeniem przyczynia się nie tylko do znacznego obniżenia kosztów, ale również do usprawnienia pracy i szybszego wprowadzania produktów na rynek.

obniżenie-kosztów-tłumaczenia-9

10) Poprawa efektywności dzięki dobremu wykonywaniu zadań za pierwszym razem

Dzięki zapewnieniu, że wszystkie materiały zostały skompletowane, przejrzane i zatwierdzone przed przesłaniem ich do tłumaczenia, można poprawić efektywność i obniżyć koszty tego procesu. Nawet niewielkie uzupełnienia lub zmiany mogą skutkować koniecznością wprowadzenia kosztownych poprawek, jeśli na przykład poprawki te będą dotyczyć wielu wersji językowych. W kontekście dotrzymania harmonogramu i nieprzekroczenia budżetu szczególnie ważna jest terminowa weryfikacja tłumaczeń, zwłaszcza ta przeprowadzana w kraju docelowym.

Porada. Dotrzymywanie terminów określonych przez kierowników projektów pozwala zmieścić się w budżecie. Aby ułatwić weryfikatorom w kraju docelowym dotrzymanie harmonogramu, należy włączyć ich do procesu na wczesnym etapie, odpowiednio informować o zbliżających się weryfikacjach i uzgodnić z nimi rozsądne terminy wykonania zadań.

obniżenie-kosztów-tłumaczenia-10

Leave a Reply

Obserwuj nas


Archiwum

Dowiedz się więcej o Lionbridge Poland