Lionbridge Poland

Lionbridge Poland

Kontakt Lionbridge Poland

Ludzie z pasją – wywiad z Weroniką, młodszym koordynatorem HR w Lionbridge Poland

Dzisiaj o swojej pasji opowie Weronika, która w Lionbridge Poland jest młodszym koordynatorem HR. Więcej »

Czym jest glosariusz tłumaczeniowy i jakie przynosi korzyści?

Dobór słów ma bardzo duże znaczenie, dlatego warto zadbać, by w dokumentach te same pojęcia i rzeczy były określane tymi samymi terminami. Jest to bardziej skomplikowane w przypadku tłumaczeń, gdy trzeba te same informacje przedstawić w wielu językach. Jeśli słowa mają wiele znaczeń, tłumaczenie może okazać się żmudne, długotrwałe i kosztowne. Szacuje się, że około 15% łącznych kosztów tłumaczenia wynika z konieczności wprowadzania poprawek, a najważniejszą przyczyną tych poprawek jest niespójna terminologia. Więcej »

Trzy najcenniejsze pomoce tłumacza

Pomoc 1: pamięć tłumaczeniowa

Pamięć tłumaczeniowa (ang. Translation Memory, w skrócie TM) to oprogramowanie porównujące treść, którą zamierzamy przetłumaczyć, z treścią poprzednio tłumaczonych materiałów przechowywaną w bazie danych. W trakcie nowego tłumaczenia TM wykorzystuje fragmenty powtarzające się z wcześniejszych tłumaczeń. Wyobraźmy sobie taką sytuację: miesiąc temu przetłumaczyliśmy treść katalogu. Teraz musimy przetłumaczyć jego nową wersję, w której zmieniono 25% tekstu. Oprogramowanie wyposażone w TM wykorzysta dane zachowane z poprzedniej wersji, a także ułatwi pracę nad zmienioną częścią. Dzięki temu tłumaczenie jest szybsze i tańsze, ponieważ nie trzeba tłumaczyć na nowo powtarzających się fragmentów. Więcej »

Lokalizacja w służbie e-mail marketingu

Każdy twórca i wykonawca globalnych kampanii marketingowych chciałby, aby jego przekazy wyróżniały się spośród innych 182 mld wiadomości e-mail wysyłanych na świecie każdego dnia. Aby osiągnąć zamierzone cele na konkurencyjnym rynku, trzeba dostosować te wiadomości e-mail do uwarunkowań rynku docelowego. Innymi słowy, trzeba je zlokalizować. Więcej »

Globalizacja programów szkoleniowych

W rozwijającej się globalnej gospodarce rozszerzenie działalności na nowe kraje może poprawić wiarygodność i pozycję konkurencyjną, ale także wymagać przeszkolenia nowych pracowników reprezentujących różne kultury i narodowości. W takim przypadku osoby przygotowujące szkolenia internetowe muszą zadać sobie kilka ważnych pytań. Na niektóre z nich odpowiedzieć będzie łatwo, na inne — bardzo trudno. Więcej »

Szybkie zamawianie i otrzymywanie tłumaczeń

Jeden ze zleceniodawców Lionbridge — czołowy dostawca oprogramowania i usług — prowadzi działalność w niemal każdym kraju świata. Taki zasięg wymaga dobrej komunikacji między pracownikami, kierownictwem, partnerami i odbiorcami, która odpowiednio odda wszelkie niuanse językowe i kulturowe tej wielonarodowej społeczności. W tym przypadku doskonałe tłumaczenia są niezbędne (a nie tylko mile widziane). Więcej »

Kilka wskazówek, jak tworzyć ciekawe treści marketingowe

 

Atrakcyjne treści marketingowe to podstawa udanej sprzedaży. „To wielowymiarowa opowieść o tym, kim jesteś, co sobą reprezentujesz i jakie korzyści odniosą klienci, którzy kupią Twoje produkty” — tłumaczy Adam Williams, specjalista ds. marketingu marki i bloger z witryny BrandFailure.com. „W całym procesie chodzi o to, aby nieustająco przeprowadzany przez odbiorców rachunek zysków i strat wyszedł na korzyść nadawcy przekazu”. Więcej »

Technologia tłumaczeniowa ułatwia prowadzenie wielojęzycznych kampanii e-mailowych

Dział marketingu Lionbridge obsługuje wiele jednostek biznesowych i często zajmuje się wieloma kampaniami jednocześnie. Oczekuje się od nas, że każda z tych kampanii będzie skuteczna, mimo że przyjęte harmonogramy prac bywają nierealne. Ostatnie zadanie było dla nas wyjątkowo trudne (pod względem zarówno operacyjnym, jak i tłumaczeniowym), ponieważ zarządzaliśmy wielojęzyczną globalną kampanią e-mailową. Sposoby przezwyciężania trudności operacyjnych opisaliśmy już w przewodniku dotyczącym globalnych kampanii e-mailowych, natomiast w tym miejscu zajmiemy się kwestiami tłumaczeniowymi. Więcej »

Dostosowywanie kampanii marketingowych i wizerunkowych do uwarunkowań rynków zagranicznych

Zbyt często zakłada się, że zwykłe przetłumaczenie materiałów z centralnie przygotowanych globalnych kampanii marketingowych i wizerunkowych przyniesie oczekiwany skutek. W dodatku najważniejsze elementy takich kampanii, takie jak przekaz, treści, główne komunikaty, harmonogramy lub mechanizmy oceny, są konsultowane i ustalane z przedstawicielami danej firmy w krajach docelowych dopiero w ostatniej lub przedostatniej chwili. W efekcie prowadzone w ten sposób kampanie nie spełniają oczekiwań lub kończą się spektakularnym fiaskiem. Więcej »

Centralizacja w e-mail marketingu — cztery błędy, których należy unikać podczas tłumaczenia wiadomości e-mail

W przypadku scentralizowanego tłumaczenia wiadomości e-mail przeznaczonych na rynki zagraniczne należy unikać poniższych błędów.

  1. Uwzględnienie wyłącznie szczebla krajowego. Jeśli rynkiem docelowym jest niewielki kraj, tłumaczenie uwzględniające wyłącznie szczebel krajowy będzie wystarczające. Jeśli jednak kraj docelowy jest duży (Chiny, Indie, Brazylia itp.), istotną rolę zaczynają odgrywać różnice regionalne. „Często zapomina się, że wysyłane przez sprzedawcę i odbierane przez odbiorcę komunikaty są odzwierciedleniem pozycji, marki i działań marketingowych sprzedawcy, a środowiska, w których funkcjonują poszczególni odbiorcy, mają własną specyfikę” — twierdzi Jordie van Rijn, założyciel portalu EmailMonday. „W środowiskach tych można spotkać specyficznych konkurentów, inne formy absorpcji przekazu oraz odmienne formy reklamy”.

Więcej »

Obserwuj nas


Archiwum

Dowiedz się więcej o Lionbridge Poland