Polska firma na globalnym rynku » Page 6

Dostosowywanie kampanii marketingowych i wizerunkowych do uwarunkowań rynków zagranicznych

Zbyt często zakłada się, że zwykłe przetłumaczenie materiałów z centralnie przygotowanych globalnych kampanii marketingowych i wizerunkowych przyniesie oczekiwany skutek. W dodatku najważniejsze elementy takich kampanii, takie jak przekaz, treści, główne komunikaty, harmonogramy lub mechanizmy oceny, są konsultowane i ustalane z przedstawicielami danej firmy w krajach docelowych dopiero w ostatniej lub przedostatniej chwili. W efekcie prowadzone w ten sposób kampanie nie spełniają oczekiwań lub kończą się spektakularnym fiaskiem. Więcej »

Centralizacja w e-mail marketingu — cztery błędy, których należy unikać podczas tłumaczenia wiadomości e-mail

W przypadku scentralizowanego tłumaczenia wiadomości e-mail przeznaczonych na rynki zagraniczne należy unikać poniższych błędów.

  1. Uwzględnienie wyłącznie szczebla krajowego. Jeśli rynkiem docelowym jest niewielki kraj, tłumaczenie uwzględniające wyłącznie szczebel krajowy będzie wystarczające. Jeśli jednak kraj docelowy jest duży (Chiny, Indie, Brazylia itp.), istotną rolę zaczynają odgrywać różnice regionalne. „Często zapomina się, że wysyłane przez sprzedawcę i odbierane przez odbiorcę komunikaty są odzwierciedleniem pozycji, marki i działań marketingowych sprzedawcy, a środowiska, w których funkcjonują poszczególni odbiorcy, mają własną specyfikę” — twierdzi Jordie van Rijn, założyciel portalu EmailMonday. „W środowiskach tych można spotkać specyficznych konkurentów, inne formy absorpcji przekazu oraz odmienne formy reklamy”.

Więcej »

Globalna obsługa klienta w warunkach ograniczonego budżetu

Doskonała obsługa klienta to podstawowy element przyczyniający się do wzrostu sprzedaży oraz zwiększenia lojalności dotychczasowych i łatwiejszego pozyskiwania nowych klientów. Na podstawie przeprowadzonego w 2012 r. w Stanach Zjednoczonych i w dziesięciu innych krajach badania firmy American Express® zatytułowanego „Global Customer Service Barometer” przedstawiono ten wpływ w sposób liczbowy. Okazało się, że dzięki doskonałej obsłudze klienci wydają o 13% więcej i informują o niej 15 osób. Klienci, którzy doświadczyli złej obsługi, opowiadają o tym 24 osobom, a 55% z nich z tego powodu rezygnuje z transakcji. Więcej »

Wyzwania marketerów na rynkach zagranicznych

Marketing strategiczny jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu za granicą. Od tego, jaki model strategii wybierze organizacja, zależą wyzwania, którym będą musieli sprostać marketerzy. Więcej »

Polska firma na rozdrożach zagranicznej ekspansji

Ekspansja zagraniczna polskich firm jest kluczowym warunkiem dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, która w ostatnim dziesięcioleciu urosła blisko o połowę i odnotowała najwyższą obok Słowacji stopę wzrostu PKB wśród krajów UE. W tym czasie kraje UE-9 osiągnęły średni wzrost gospodarczy na poziomie 28%, zaś kraje „starej Unii” na poziomie 11%. Rośnie również wartość polskiego eksportu, która w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 5,39% i osiągnęła rekordową wartość około 650 mld PLN. W roku 2013, po raz pierwszy od okresu transformacji, więcej towarów eksportowano z Polski niż do niej importowano. Więcej »

Jak zachowywać się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej?

W ciągu ostatnich kilku lat rynek pracy uległ diametralnym zmianom. Wymagania wobec potencjalnych pracowników rosną, a w związku z tym proces rekrutacji staje się coraz bardziej skomplikowany. Niezmiennym elementem pozostaje jednak rozmowa kwalifikacyjna. Wydawać by się mogło, że duża popularność tej formy powinna wykluczać klasyczne już błędy pojawiające się w trakcie spotkań rekrutacyjnych. Jednak wielu kandydatów nadal nie zdaje sobie z nich sprawy. Również stres, jaki towarzyszy poszukiwaniu pracy, może wpłynąć na autoprezentację. Oto kilka rad dotyczących właściwego postępowania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Więcej »

13 ważnych etapów tłumaczenia materiałów dźwiękowych

Nagrane ścieżki głosowe można usłyszeć m.in. w trakcie szkoleń online, w witrynach internetowych, reklamach i automatycznych sekretarkach. Wykorzystywane są na wiele różnych sposobów. Na potrzeby odbiorców zagranicznych ścieżki te należy jednak odpowiednio przetłumaczyć, co oznacza, że niezbędne jest również ponowne ich nagranie. Nie jest to tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Nagranie ścieżki głosowej wymaga zaangażowania wielu osób i rozważenia wielu zmiennych. Jeśli korzysta się z różnych wykonawców i biur tłumaczeń, wówczas w grę wchodzą różne wyceny, odrębne procesy i mnogość osób, z którymi trzeba omówić poszczególne projekty i wersje językowe. W miarę wzrostu liczby języków i produktów zadania te stają się coraz bardziej złożone i czasochłonne. Więcej »

Jak napisać dobre CV?

Jak napisać dobre CV? O czym pamiętać, z czego zrezygnować? Poniżej kilka wskazówek, które być może pomogą Ci dostać się na rozmowę kwalifikacyjną do Lionbridge. Więcej »

Trzy kroki do skutecznego wejścia na rynki rozwijające się — część 2

Krok 2: Wejdź na rynek i nawiązuj kontakty

W dzisiejszych czasach nowe rynki zdobywa się szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek.

Aplikacje w chmurze, zasoby marketingu międzynarodowego oraz wspomniane już strategie iSEO umożliwiają szybkie i stosunkowo proste dotarcie do odbiorców na całym świecie. Stanowi to niewątpliwą zachętę do zarządzania całym procesem z perspektywy globalnej. Jednak o ile przychody mogą początkowo wzrastać, to po nieco bardziej dogłębnej analizie łatwo stwierdzić, że większe zaangażowanie na rynku lokalnym przynosi jeszcze lepsze rezultaty. Więcej »

Trzy kroki do skutecznego wejścia na rynki rozwijające się — część 1

Gwałtowny rozwój technologii cyfrowej spowodował, że globalne marki znacznie wcześniej wchodzą na rynki rozwijające się niż miało to miejsce w świecie technologii analogowej. W pogoni za zyskiem wiele firm decyduje się obecnie na rozpoczęcie działalności w odległych zakątkach świata. Entuzjazm związany ze zwiększeniem potencjalnych przychodów często gaśnie w zderzeniu z ogromnymi wyzwaniami, jakie niesie ze sobą tego typu ekspansja. Właściciele wielu globalnych marek przekonali się na własnej skórze, że każdy nowy rynek jest trochę inny, że trzeba dostosować się do panujących na nim warunków oraz opracować specyficzne strategie wejścia. Więcej »

Obserwuj nas


Archiwum

Dowiedz się więcej o Lionbridge Poland