Automaatio avuksi manuaalikäännöksiin

Final_ banner_language- customer service

Yrityksissä painitaan kasvavan dokumentaation tarpeen ja paisuvien lokalisointibudjettien kanssa. Erilaisten viranomaisvaatimusten vuoksi tietyille kielille on yksinkertaisesti pakko kääntää, jos kauppaa mielii tehdä. Toisaalta monilla markkinoilla tuotetta on usein helpompi myydä, kun kylkeen on tarjota opas käyttäjän kielellä.

Lionbridgen käännösmuistityökalujen avulla käännöksiä pystytään kierrättämään manuaalista toiseen, mikä tuo merkittävää ajan ja rahan säästöä lokalisointirumbaan. Päivityksiä ja uusia tuotteita lanseerataan kuitenkin kiihtyvällä tahdilla, jolloin myös aivan uutta käännettävää tulee jatkuvasti lisää. Automatisoitu käännös tai konekäännös on askel pidemmälle käännösmuistien käytössä.

Lionbridgen konekäännösratkaisu teknisen dokumentaation kääntämiseen pohjautuu olemassa oleviin käännösmuisteihin ja sanastoihin. Kone räätälöidään jokaista asiakasta ja kieliparia varten, ja sille opetetaan, miten eri termejä kuuluu käyttää. Tiettyä tarvetta varten kustomoidulla koneella päästään selkeästi luotettavampiin tuloksiin kuin verkossa tarjolla olevilla ilmaispalveluilla. Lisäksi luottamukselliset tiedot ovat turvassa, kun käännökset kerryttävät suojattua käännösmuistia eivätkä yleisessä käytössä olevaa tietokantaa.

Dokumentointi ja lokalisointi kulkevat tässä käsi kädessä, sillä lähdemateriaalin laatu vaikuttaa myös konekäännöksen laatuun. Mitä standardoidumpaa lähdeteksti on ja mitä vähemmän siinä on variaatiota, sitä laadukkaampi on konekäännöksen lopputulos.

Jos kyllin hyvä riittää, laadukkaimmat konekäännökset voi päästää tuotantoon sellaisenaan. Kun tavoitteena on erityisen hyvä laatu, ihmiskääntäjä käy vielä tekstin läpi koneen jäljiltä ja tekee tarvittavat korjaukset. Hyvälaatuisen konekäännöksen korjaamiseen ja tarkistamiseen menee kuitenkin vähemmän aikaa kuin saman tekstin kääntämiseen ihmisvoimin alusta asti.

Konekäännös voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä tekniseen kääntämiseen. Näin resursseja voidaan ohjata sellaisten sisältöjen kääntämiseen, joilla on enemmän näkyvyyttä, kuten markkinointimateriaaleihin ja verkkosivustoihin. Näissä kun usein vaaditaan sellaista luovaa otetta, johon kone ei vielä taivu.

Leave a Reply

Yhteydenottopyyntö

Lionbridge Oy
Puolikkotie 8, 5. krs
02230 Espoo
+358 9 4270 5600
sales.fi@lionbridge.com

Lionbridge Oy
Hermiankatu 12 C
33720 Tampere
+358 9 4270 5600
sales.fi@lionbridge.com

Seuraa meitä