Neljä vinkkiä käännösten tarkistukseen

Markkinointikäännösten tarkistus kohdemaassa

“Tämä kuulostaa ihan Google-käännökseltä!” Ei, paikallinen myyntipäällikkö ei todellakaan ollut tyytyväinen verkkosivun käännökseen. Käännös oli toki paljon parempi kuin mitä verkon ilmaisohjelmilla saa aikaiseksi, mutta myönnettävä oli, että parantamisen varaakin olisi ollut. Siitäkin huolimatta, että kääntäjä oli oikea ihminen ja aito ammattilainen.

Käännöksen laatu on jossain määrin katsojan silmässä. Silti kokenutkin kääntäjä voi joskus tuottaa tekstiä, joka tuntuu kömpelöltä tai epäonnistuneelta, vaikka kaikki pilkut ja pisteet olisivatkin kohdallaan. Jos asiakas tai aihe ei ole tuttu, lähdetekstistä irrottautuminen voi tuntua hankalalta ja tuloksena on sananmukaisia käännöksiä ja vaikeaselkoisia virkkeitä.

Mitä sitten pitäisi tehdä? Taitavinkaan kansainvälisen yrityksen markkinointipäällikkö harvoin osaa kaikkia yrityksen käytössä olevia kieliä, joten voisiko maayhtiöiden tarkistajien kritiikistä jalostaa konkreettisia keinoja käännösten laadun parantamiseen? Natalia Levitina on työssään PTC:n lokalisointijohtajana tottunut käymään laatukeskusteluja käännösalihankkijoiden ja omien tarkistajien kanssa. Tässä häneltä muutamia vinkkejä markkinointikäännösten tarkistukseen.

1. Varmista, että tarkistajat ymmärtävät perusasiat lokalisoinnista.

  • Käännösmuisti ja sisällönhallintajärjestelmä ovat oivallisia työkaluja, mutta voivat myös rajoittaa kääntämisen vapautta. Käännöksen täytyy noudattaa hyvin pitkälti alkuperäistekstiä, eikä sisältöä voi poistaa tai lisätä. Monet tarkistajat odottavat, että sisältöä muokataan rajustikin. Joissain tapauksissa näin olisikin parempi menetellä. Ihannetilanteessa sisällönhallintajärjestelmään on rakennettu prosessi, joka sallii sen, että ainakin osaa kohdekielisestä sisällöstä voidaan räätälöidä.
  • Kääntäjät on ohjeistettu noudattamaan hyväksyttyä termistöä, jota käytetään yhtenäisesti ohjelmistoteksteissä, dokumentaatiossa ja markkinointimateriaaleissa. Jos termi on hyväksytty ja se on jo käytössä, muutoksia ei tule tehdä kevyin perustein. Yhden termin muuttaminen voi tulla kalliiksi.
  • Kääntäjien tulee noudattaa tyyliopasta ja tuottaa yhtenäistä tekstiä. Tarkistajat ovat parhaissa tapauksissa itse olleet sääntöjä luomassa, ja myös heidän on niitä noudatettava.

2. Tuotekoulutus kääntäjille on tärkeämpää kuin arvaatkaan.

Jopa kokeneimmat kääntäjät voivat kompastella, jos heillä ei ole tarvittavaa tietoa tuotteista. Tuotekoulutuksen järjestäminen kääntäjille voi parantaa käännösten laatua merkittävästi. Etenkin perehdytys kohdekielen markkinointiväeltä voi olla korvaamattoman arvokasta.

3. Tarkistajan olisi hyvä tehdä ainakin jonkin verran tarkistuksia säännöllisesti.

Jos tarkistuksia tekee yleensä aina sama henkilö, palaute on yhdenmukaista. On myös tärkeää antaa säännöllisesti palautetta, eikä vain tyytyä itse tekemään korjaukset julkaistavaan aineistoon. Virheet kertautuvat, jos niitä ei korjata heti. Kääntäjä ei voi oppia, jos hän ei edes tiedä, mikä meni pieleen.

Joskus yrityksessä ei kuitenkaan ole sisäistä työntekijää, joka voi tehdä tarkistuksia. Tällöin hyviä vaihtoehtoja ovat osa-aikaisen palkkaaminen tehtävää varten tai tarkistustyön ulkoistaminen alihankkijalle, joka tuntee alan.

4. Avaa keskusteluyhteys kääntäjien ja tarkistajien välille.

Rohkaise tarkistajia järjestämään puheluja kääntäjien kanssa. Keskustelu voi auttaa monella tapaa. Tässä muutamia vinkkejä tosielämästä:

  • Tutustuessaan kääntäjiin tarkistaja ymmärtää paremmin, millaista kääntäjien jokapäiväinen työ käytännössä on. Se voi poiketa paljonkin alaa tuntemattoman käsityksistä.
  • Kun tuntee kääntäjän henkilökohtaisesti, tekstiin ei suhtaudu yhtä kriittisesti. Luottokääntäjän tekemät tyylivalinnat on helpompi hyväksyä, vaikka ne eivät olisikaan täysin tarkistajan mieltymysten mukaisia.
  • Ole tarkka teksteissä, jotka saavat paljon näkyvyyttä. Vähemmän tärkeitä tekstejä voi käsitellä suurpiirteisemmin.
  • Rohkaise kääntäjiä yksinkertaistamaan lauserakenteita. Käännetty virke on liian vaikea, jos se pitää lukea kahteen kertaan.
  • Anna positiivista palautetta. Positiivinen palaute rohkaisee kääntäjiä ja antaa varmuutta työhön. On tärkeää tietää myös se, mikä on mennyt hyvin.

Kaikki tämä on tietenkin mahdollista vain, jos kaikki osapuolet ovat sitoutuneet hankkeeseen ja haluavat sen onnistuvan. On tärkeää, että kaikille on selvää, mitä heiltä odotetaan ja mitä toisilta voi odottaa. Annetaan palautetta ja pidetään viestintäkanavat avoimina.

Kirjoitus perustuu Natalia Levitinan kirjoittamaan juttuun ”In-country Review Challenges: Lessons Learned”, joka on julkaistu Lionbridgen Translation & Localization -blogissa.

Yhteydenottopyyntö

Lionbridge Oy
Puolikkotie 8, 5. krs
02230 Espoo
+358 9 4270 5600
sales.fi@lionbridge.com

Lionbridge Oy
Hermiankatu 12 C
33720 Tampere
+358 9 4270 5600
sales.fi@lionbridge.com

Seuraa meitä