Globaalin verkkopalvelun rakentaminen – case Kemppi

Kempin Päivi Talonen puhumassa Crasmanin ja Lionbridgen aamiaistilaisudessa

Kempin Päivi Talonen puhumassa Crasmanin ja Lionbridgen aamiaistilaisuudessa.

 

Teksti: Heli Hytönen, Lionbridge

Kuva: Peter Silvennoinen, Crasman

 

Meiltä kysytään usein, miten muut asiakkaamme ovat ratkaisseet verkkosivujensa kääntämisen: mitä pitäisi ottaa huomioon ja voimmeko suositella jotain prosessia. Benchmarkkaus, parhaat käytännöt ja vertaistuki ovat arvokkaita, kun suunnitellaan, miten voitaisiin parhaiten tavoittaa omat asiakkaat maailmalla.

Vastauksia on tietenkin monenlaisia, mutta tässä esitellään yksi esimerkki. Kempin verkkopalvelu-uudistus on ollut projekti, jossa monet asiat ovat kohdallaan. Lopulta kyse on paljon enemmästä kuin pelkistä verkkosivuista tai kääntämisestä. Jos ajattelit, että kopioit nykyisen verkkosivuston sisällön Wordiin ja lähetät sen kääntäjälle, lue ensin tämä – saatat saada paljonkin ajattelemisen aihetta.

Vientiyrityksen työkalupakki

Kemppi kehittää älykkäitä hitsauslaitteita, hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia asiantuntijapalveluja sekä vaativiin teollisiin sovelluksiin että kuluttajien tarpeisiin. Yrityksen liikevaihto on yli 110 miljoonaa euroa. Sillä on toimipisteitä 16 maassa, myyntiedustus yli 60 maassa ja asiakkaita kaikkialla maailmassa: säännöllistä vientiä on yli 70 maahan.

Kemppi on siis vientiyritys, jossa on alusta saakka ymmärretty verkkosivuston tärkeys. Kun Päivi Talonen tuli Kemppiin markkinointijohtajaksi, hänelle annettiin tehtäväksi uudistaa yrityksen verkkosivut niin, että ne myös käytännössä edistäisivät yrityksen globaaleja tavoitteita. Talonen teki yrityksessä kuitenkin nopeasti selväksi, että tämä olisi vasta jäävuoren huippu, paljon raakaa työtä oli tehtävänä ennen kuin yksikään sivu näkisi päivänvalon.

Miksi kaikki tämä vaiva?

Globaalille vientiyritykselle toimiva verkkopalvelu on välttämättömyys. Tämä pätee myös teollisuudessa, jossa myynti on perinteisesti ollut hyvin myyjävetoista. Vanhat lääkkeet eivät välttämättä kuitenkaan enää tepsi. Verkkoon kannattaa panostaa, sillä 70 % ostopäätöksistä tehdään jo ennen kuin myyjältä kysytään yhtään mitään. Tieto päätöksen tueksi haetaan useimmiten verkosta.

Talosen mukaan ei oikeastaan ole väliä myydäänkö B2B vai B2C, koska kaikki, mitä teemme on kuitenkin H2H, ihmiseltä ihmiselle. Niinpä verkkosivustossakaan ei ole kyse staattisista sivuista vaan palvelusta: miten voimme palvella asiakkaitamme paremmin. Kun asiakkaat jo ovat verkossa, myös yritysten on oltava siellä.

Tunne itsesi ja asiakkaasi

Kun kyseessä oli yrityksen myynnin kannalta näinkin merkittävä hanke, Talonen halusi, että Kempillä tehdään se kunnolla. Kuten talon rakentamisessa, myös verkkopalvelun kehittämisessä on valettava ensin kunnon perustukset. Yritystoiminnassa asiakkaat ja heidän tarpeensa on se perusta, jolle on hyvä rakentaa.

Rakennusurakkaa ei kannata aloittaa ilman selkeitä piirustuksia ja suunnitelmaa. Useimmissa yrityksissä onkin liiketoimintastrategia ohjaamassa toimintaa. Harvemmassa ovat ne yritykset, joilla on lisäksi brändi- ja markkinointiviestintästrategia. Ilman niitä verkkosivut jäävät kuitenkin helposti pelkäksi ilmoitustauluksi. Asiakkaan tunteminen ja ostokäyttäytymisen ymmärtäminen auttavat palvelemaan paremmin, valitsemaan oikeat kanavat asiakkaiden ohjaamiseksi verkkosivuille, keräämään liidejä ja lopulta konvertoimaan panostukset myynniksi.

Globaalin verkkopalvelun rakentaminen on tasapainoilua henkilökohtaisen asiakaskokemuksen ja brändin yhtenäisyyden välillä. Tekstit ja kuvat voi ja pitääkin lokalisoida, jotta viesti tuntuu merkitykselliseltä ja uskottavalta. Jotain on myös säilytettävä, jotta brändi tuntuu samalta kaikkialla. On siis tunnistettava, mikä on oman brändin ydintä.

Entä se lokalisointi?

Vasta kun tiedetään, mitä verkkopalvelulla halutaan saavuttaa ja kenelle se tehdään, päästään miettimään sivuston sisältöjä ja toiminnallisuutta. Globaali ulottuvuus on otettava huomioon jo varhaisessa vaiheessa, sillä eri maiden lait, standardit ja normit voivat edellyttää erilaisia ratkaisuja. Talonen mainitsee muutaman esimerkin. Saksassa ei saa antaa asiakkaan ladata esitettä itselleen ilman, että tämä on ensin joutunut vastaamaan kysymykseen, haluaako varmasti ladata tiedoston. Venäläinen saa täyttää yhteydenottolomakkeen vain, jos verkkosivusto on venäläisellä palvelimella. Kiinassa toimitaan maan palomuurien sisällä maan omilla säännöillä.

Kempillä on päädytty ratkaisuun, jossa verkkosisältöjä lokalisoidaan vain sellaisille kielille, joille heillä on oma paikallinen markkinointihenkilö huolehtimassa brändistä ja hoitamassa sisältöjen ylläpitoa. Pääkonttorissa vedetään isot linjat ja paikallisesti huolehditaan lopusta.

Talonen painottaa myös käännösten tarkistamisen merkitystä. Kääntäjän tehtävä on toimittaa kielellisesti ja tyylillisesti oikea käännös. Sanastot ja tyylioppaat ovat onnistumisen edellytys, mutta kääntäjä ei voi olla samalla tavalla asiantuntija kuin yrityksen omat työntekijät. Tarvitaan vielä asiaosaaja varmistamaan, että tekniset yksityiskohdat ovat oikein.

Nämä yrityksen omat asiantuntijat tekevät tarkistustyötä oman varsinaisen työnsä ohella, joten työvaiheeseen on varattava riittävästi aikaa. Jokainen odotteluun hukattu päivä, viikko tai kuukausi voi kuitenkin tarkoittaa tekemättömiä kauppoja. Niinpä on syytä miettiä jo verkkosivualustaa valitessa miten tarkistaminen voidaan teknisesti toteuttaa mahdollisimman helposti.

Analysoi ja kehitä lisää

Kun viimeinenkin tekstinpätkä on käännetty ja tarkistettu, verkkopalvelun kieliversiot ovat viimein valmiit julkaistavaksi. Paitsi että verkkopalvelu ei ole koskaan valmis. Tulosten mittaaminen ja analysointi on jatkuvaa työtä. Asiakkaiden tarpeet voivat muuttua ja palvelun pitäisi kehittyä niiden mukana. Mukaan otetaan hakukoneoptimointi kaikilla palvelun kielillä. Haasteena on myös monikielisen sisällön hallinnointi, kun sisältöjä päivitetään. Päivitysrumbaa voidaan helpottaa automaatiolla, jolloin on tärkeää, että verkkoalusta ja käännöskumppanin järjestelmät mahdollistavat integraatiot.

Kempillä ei totisesti arvattu, millainen urakka oli edessä, kun Talonen otti ohjat käsiinsä. Iso uudistus vaati valtavasti vääntöä ja jumppaa yrityksen sisällä, mutta kaikkea ei tietenkään tarvitse tehdä itse. Talonen kannustaa valitsemaan kumppanit huolellisesti niin konseptisuunnitteluun, tekniseen toteutukseen, sisältöjen tuottamiseen, lokalisointiin kuin hakukoneoptimointiinkin. Monien tahojen yhteistyö kantaa nyt hedelmää ja uusi verkkopalvelu alkaa lunastaa sille asetettuja odotuksia.

 

Kaipaatko apua verkkosisältöjen lokalisointiin? Tutustu Lionbridgen palveluihin.

Yhteydenottopyyntö

Lionbridge Oy
Puolikkotie 8, 5. krs
02230 Espoo
+358 9 4270 5600
sales.fi@lionbridge.com

Lionbridge Oy
Hermiankatu 12 C
33720 Tampere
+358 9 4270 5600
sales.fi@lionbridge.com

Seuraa meitä