Kääntämisen sietämätön helppous

Kääntämisen sietämätön helppous

Teksti: Jukka Korpi

Kuva: Pixabay

Tapaan kertoa aina asiakkaillemme, miten lokalisointi ja käännösala ovat muuttuneet viimeisen 20 vuoden aikana. Aloittaessani työni alan parissa asiakkailla oli vahva kuva siitä, että kääntäjät istuvat käännöstoimistolla ja kääntävät asiakkaiden tekstejä, vaikka tällöinkin kääntäjät tekivät työnsä lähinnä kotimaassaan ja kotitoimistoltaan käsin. Käännöstyökalut olivat vain käännöstoimistojen käytössä ja asiakkailla ei ollut niiden käytöstä minkäänlaista ymmärrystä. Yliopistolla kääntäjät eivät opiskelleet käännöstyökalujen käyttöä ja saivat ensimmäisen kosketuksen teknologiaan vasta astuttuaan työelämään. Kääntäjien työtä arvostettiin, sillä asiakkailla oli selkeä mielikuva siitä, että käännöstyön tekee kääntäjä, jolla on asianmukainen yliopistotutkinto ja että käännöstyöhön menee väistämättä aikaa jonkin verran.

Mikä sitten on muuttunut 20 vuoden aikana?

Paljon on pysynyt ennallaankin. Kääntäjä istuu edelleen kotitoimistollaan, usein kotimaassaan, kääntäen asiakkaiden tekstejä omalle äidinkielelleen. Käännöstyökalujen toimintaperiaate on pitkälti sama: käännökset tallentuvat tietokantaan eli käännösmuistiin, jolloin kääntäjällä on mahdollisuus verrata aiemmin käännettyä tekstiä uuteen käännettävään tekstiin. Terminologiaa ylläpidetään järjestelmässä pitkälti samaan logiikkaan perustuen.

Muutosta itse käännöstyössä on tapahtunut konekäännöksen yleistymisessä, joka mahdollistaa varsinkin teknisten tekstien esikääntämisen tilastollisen referenssiaineiston ja sääntöpohjaisten algoritmien perustalta. Käytännössä kääntäjä voi saada siis työstettäväkseen koneellisesti esikäännetyn aineiston, joka kääntäjän pitää käydä läpi, tunnistaa virheet, muokata tekstiä ja kääntää uudestaan kääntämättä jääneet tai virheelliset kohdat. Monesti tähän niin sanottuun post-editointi-vaiheeseen menee melkein sama aika kuin varsinaiseen kääntämiseen ja kustannushyöty on noin +-10%.

Suurin muutos on kuitenkin tapahtunut asiakkaiden odotusarvossa. Ennen asiakas luotti siihen, että käännöstyön tekee kääntäjä, mutta nykyään asiakkaan oletus tuntuu olevan, että käännökset tehdään pääosin koneellisesti. Terminä käännös on korruptoitunut ja pahimmassa tapauksessa asiakas saattaa odottaa saavansa copywriter-tasoista proosaa konekäännöksen hinnalla.

Muutos koskee myös ympäröivää yhteiskuntaa ja varsinkin paljon hypetettyä alustataloutta. Kaikki palvelut pitäisi saada tilattua helposti ja ilman että siihen liittyy liikaa turhauttavaa kommunikaatiota, sähköpostiliikennettä ja tiedostojen kopioimista. Asiakkaat ostavat helppoutta ja palveluntoimittajat koittavat hädissään piilottaa monimutkaisia prosessejaan alustojen taakse, jotta asiakas ostaisi palvelun. Lopputulos ei välttämättä aina ole kuitenkaan pelkästään positiivinen, jos esimerkiksi kommunikaatio kärsii alustalle asetettujen odotusten kustannuksella. On muistettava, että alusta on kuitenkin vain työkalu palvelun tilaamiseen.

Muutosta on tapahtunut myös sisältövaatimuksissa, joka tulee parhaiten esille verkkosivujen sisällöissä. Ennen sivustot olivat luonteeltaan staattisia ja varsinainen myynti tapahtui muualla. Nykyään kauppaa käydään verkossa ja verkkosivujen sisältöjen täytyy olla myyviä, ytimekkäitä, löydettäviä ja ennen kaikkea viestin pitää olla lokaalisti relevantti ja helposti lähestyttävä. Perinteinen käännös ei missään nimessä voi saavuttaa tätä kaikkea vaan tarina täytyy kirjoittaa ja hakusanat louhia jokaiselle kohdemarkkinalle erikseen.

Summa summarum, käännösmarkkina on muutoksen kourissa ja suurin haaste on palvelun ja asiakkaan odotusarvon kohtaamisessa. Käännöstä ei voi tilata vain käännöksenä sisältöprosessin lopussa vaan asiakkaan on otettava käännös- tai sisällöntuotantotoimisto mukaan suunnitteluun jo prosessin alkuvaiheessa. Käännöstoimisto taas ei millään voi olla enää pelkkä käännöstoimisto vaan toimistojen on pystyttävä tarjoamaan laajempi skaala sisältöpalveluita asiakkaidensa käyttöön ja palveltava asiakkaitaan lokaalisti jokaisella asiakkaan kohdemarkkina-alueella. Toimistojen on pystyttävä johtamaan lokalisointiprosessia pelkän kääntämisen asemesta. Asiantuntevalla projektin johtamisella lokalisointiprosessi voidaan saada sujumaan kivuttomasti, mutta helppoa se ei varmasti ole.

Yhteydenottopyyntö

Lionbridge Oy
Puolikkotie 8, 5. krs
02230 Espoo
+358 9 4270 5600
sales.fi@lionbridge.com

Lionbridge Oy
Hermiankatu 12 C
33720 Tampere
+358 9 4270 5600
sales.fi@lionbridge.com

Seuraa meitä