Lionbridge Suomi

Contact  |  Twitter: @LionbridgeSuomi

3 + 1 vinkkiä kustannustehokkaisiin juridisiin käännöksiin

Teksti: Heli Hytönen

Sopimukset, rekisteriotteet, käyttöehdot, patentit, viranomaismääräykset, tuomioistuinten päätökset, kuulustelupöytäkirjat – kansainvälisillä yrityksillä on valtava kirjo juridisia asiakirjoja, joihin tarvitaan käännöksiä. Tyypillisesti tällaiset asiakirjat ovat sisällöltään ja sanastoltaan vaativia, käännösten on vastattava tarkasti sisältöä ja usein käännös olisi saatava mahdollisimman nopeasti. Juridisissa käännöksissä tärkeintä on laadukkuus, mutta tässä muutama vinkki, joiden avulla kuluja voi karsia laadusta tinkimättä.

Continue reading »

Vapauta viestintä

 

 

 

Teksti: Heli Hytönen

Kiinnostavinta yritysviestinnässä juuri nyt: samalla kun viestintä tuntuu olevan tärkeämmässä osassa kuin koskaan yrityksen menestyksen kannalta, sitä on myös yhä vaikeampi kontrolloida. Jos ennen viestinnäksi katsottiin se, että viestintäosasto laatii pienimpiin yksityiskohtiin asti hierottuja tiedotteita omassa kammiossaan, nyt viestintä on hajautunut useisiin kanaviin, ja se on yhä vähemmän pelkästään viestintäosaston käsissä. Tilanne on monissa yrityksissä vielä uusi, eikä kontrollista ole aina helppo päästää irti. Mutta mitä sitten pitäisi tehdä, että viestintä saataisiin vapautettua? Continue reading »

Asiakaskokemus on kovaa valuuttaa

 

Teksti: Heli Hytönen

Juuri saamani tiedon mukaan vuoteen 2020 mennessä asiakaskokemus tulee olemaan tärkein menestystekijä yritykselle. Ei siis yksin erinomainen tuote tai palvelu, saati kukkarolle sopiva hinta, vaan se, miltä asiakkaasta tuntuu, kun hän asioi yrityksen kanssa. Continue reading »

Tuliko migraatiosta migreeni?

Teksti: Matti Pulkkinen

Mikä ihmeen migraatio? Käytännössä migraatiolla tarkoitetaan olemassa olevan sisällön siirtämistä muodosta ja järjestelmästä toiseen niin, että siirron yhteydessä sisältöä myös muokataan. Useimmiten migraatiossa siirrytään lineaarisesta sisällöstä kuten Word-tiedostoista rakenteiseen ja modulaariseen sisältöön kuten DITA XML:ään. Migraation suunnitteluun kannattaa varata aikaa, ettei migraatiosta tule migreeniä. Continue reading »

Verkkokirjoittamisen haasteita

Teksti: Soile Juutinen, Katri Metsävuo ja Jenni Viljakainen

”Hei, kirjoitahan jotain meidän yrityksen blogiin!” Onko sinunkin pomosi antanut sinulle tällaisen, aika yksinkertaiselta vaikuttavan tehtävän? Oletko huomannut, ettei se olekaan niin helppoa?

Verkkokirjoittaminen on haastavaa. Usein valmista pitää tulla nopeasti ja käytössä oleva työkalu saattaa asettaa rajoituksia. Samaan aikaan tuotetun sisällön pitäisi tukea yrityksen brändiä ja olla niin laadukasta ja omaperäistä, että se erottuu valtavasta verkossa kelluvasta tietomassasta. Continue reading »

Keskitä! Hanki sisältöpalvelut yhdeltä luukulta

Teksti: Matti Pulkkinen

Ajattelet ehkä, että hankkimalla sisältöpalvelut – dokumentoinnin, lokalisoinnin ja sisällön hallinnan – palasina aina edullisimmalta toimittajalta kokonaisuus olisi halpa ja tehokas. Näin voi tietysti ollakin, jos jaksaa hallinnoida eri palasia ja toimia eri toimittajien välissä välikätenä. Mutta tässä saattaa kulua paljon aikaa, ja sekin on rahanarvoista.

Mitäpä, jos dokumentointi ja lokalisointi tulisivat yhdeltä toimittajalta, joka lisäksi pystyisi hallitsemaan sisältöä sekä testaamaan ja julkaisemaan sitä hallitusti sinun tarpeidesi mukaan? Se on mahdollista keskittämällä.

Continue reading »

Löydä parhaat käytännöt benchmarkingin avulla

 

Teksti: Katri Metsävuo

Esikuva-analyysi, vertailukehittäminen, paraistaminen… vertailuanalyysilla eli benchmarkingilla on monta suomenkielistä nimeä, mutta mikään niistä ei ole vakiintunut kieleemme – ehkä siksi, etteivät ne kuvaa kohdettaan yhtä hyvin kuin englanninkielinen vastinparinsa. Sana ”benchmark” viittaa yleiseen mittapuuhun tai merkkiin, jota käytetään kiintopisteenä ja jonka sijaintiin verrataan muita kiintopisteitä. Olennaista benchmarkingissa onkin vertailu: omaa toimintaa ja prosesseja pyritään kehittämään vertaamalla niitä toisiin. Continue reading »

Voi kuinka pieninä palasina onkaan sisältöni maailmalla – modulaarisen dokumentaation edut

Teksti: Katri Metsävuo

Teknistä dokumentaatiota tuottaville yrityksille siirtyminen dokumenttikeskeisestä, lineaarisesta työskentelytavasta modulaarisen eli rakenteisen dokumentaation maailmaan on suuri askel – harppaus, jonka kuitenkin useimmat yritykset joutuvat jossakin vaiheessa ottamaan.

Modulaarisessa dokumentaatiossa sisältö pilkotaan itsenäisiksi pieniksi palasiksi, moduuleiksi, joita voi käsitellä muista palasista riippumatta. Palasia voidaan lisätä, poistaa ja yhdistellä eri tavoin. Tyypillisesti moduulit ovat XML-tiedostoja, joiden sallittu rakenne on tarkkaan määritelty moduulin tyypin mukaan. Esimerkiksi task-tyyppinen moduuli voi sisältää vain numeroidun listan tietyn tehtävän suorittamista varten. Continue reading »

Mistä tunnistaa laadukkaan dokumentaation?

 

 

Teksti: Katri Metsävuo

Teknisen dokumentaation ajatellaan yleisesti olevan riittävän laadukasta, kun se täyttää tarkoituksensa, eli antaa käyttäjälle tämän tarvitseman tiedon. Tämä tarkoittaa, että dokumentaation suunnittelussa tulee ottaa huomioon kohdeyleisön tarpeet ja dokumentaation tarkoitus. Esimerkiksi wiki-pohjaisessa, sovelluskehittäjien sisäisessä dokumentaatiossa on tärkeintä, että se on jatkuvasti ajan tasalla ja tiedot pitävät paikkansa – ei haittaa, vaikka jokainen virke ei olisi loppuun asti hiottu. Sen sijaan esimerkiksi julkisessa, asiakkaille jaettavassa markkinointimateriaalissa on erittäin tärkeää, että sisältö on sujuvaa ja myös tukee yrityksen brändiä visuaalisesti. Paljonkin aikaa ja vaivaa uhrataan sen varmistamiseen, ettei kielivirheitä tai muita kömmähdyksiä esiinny. Continue reading »

Painettu käyttöohje ei ole museotavaraa

Teksti: Katja Ylälehto

Sisällöntuotannossa on pitkään keskitytty ohjeiden sähköistämiseen. Käyttäjät hakevat tietoa verkosta, joten käyttöohjeiden on hyvä olla siellä missä käyttäjätkin. Yritykset ovat myös panostaneet käytönaikaiseen ohjeistukseen ja erilaisiin sähköisiin koulutusmateriaaleihin. Trendi on täysin ymmärrettävä: sähköiseen ohjeistukseen voidaan lisätä hyperlinkkejä, animaatioita, videoita sekä muita visuaalisia apukeinoja, jotka auttavat käyttäjää suorittamaan haluamansa toiminnot ja muistamaan ne myöhemmin. Lisäksi kustannuspaineiden alla siirrytään julkaisemaan ohjeita sähköisessä muodossa, sillä julkaisu on edullisempaa ja ohjeiden ylläpitäminen yksinkertaisempaa kuin painettuna. Continue reading »

Yhteydenottopyyntö

Lionbridge Oy
Puolikkotie 8, 5. krs
02230 Espoo
+358 9 4270 5600
sales.fi@lionbridge.com

Lionbridge Oy
Hermiankatu 12 C
33720 Tampere
+358 9 4270 5600
sales.fi@lionbridge.com

Seuraa meitä