Lionbridge Suomi » Page 2

Asiakaskokemus on kovaa valuuttaa

 

Teksti: Heli Hytönen

Juuri saamani tiedon mukaan vuoteen 2020 mennessä asiakaskokemus tulee olemaan tärkein menestystekijä yritykselle. Ei siis yksin erinomainen tuote tai palvelu, saati kukkarolle sopiva hinta, vaan se, miltä asiakkaasta tuntuu, kun hän asioi yrityksen kanssa. Continue reading »

Tuliko migraatiosta migreeni?

Teksti: Matti Pulkkinen

Mikä ihmeen migraatio? Käytännössä migraatiolla tarkoitetaan olemassa olevan sisällön siirtämistä muodosta ja järjestelmästä toiseen niin, että siirron yhteydessä sisältöä myös muokataan. Useimmiten migraatiossa siirrytään lineaarisesta sisällöstä kuten Word-tiedostoista rakenteiseen ja modulaariseen sisältöön kuten DITA XML:ään. Migraation suunnitteluun kannattaa varata aikaa, ettei migraatiosta tule migreeniä. Continue reading »

Verkkokirjoittamisen haasteita

Teksti: Soile Juutinen, Katri Metsävuo ja Jenni Viljakainen

”Hei, kirjoitahan jotain meidän yrityksen blogiin!” Onko sinunkin pomosi antanut sinulle tällaisen, aika yksinkertaiselta vaikuttavan tehtävän? Oletko huomannut, ettei se olekaan niin helppoa?

Verkkokirjoittaminen on haastavaa. Usein valmista pitää tulla nopeasti ja käytössä oleva työkalu saattaa asettaa rajoituksia. Samaan aikaan tuotetun sisällön pitäisi tukea yrityksen brändiä ja olla niin laadukasta ja omaperäistä, että se erottuu valtavasta verkossa kelluvasta tietomassasta. Continue reading »

Keskitä! Hanki sisältöpalvelut yhdeltä luukulta

Teksti: Matti Pulkkinen

Ajattelet ehkä, että hankkimalla sisältöpalvelut – dokumentoinnin, lokalisoinnin ja sisällön hallinnan – palasina aina edullisimmalta toimittajalta kokonaisuus olisi halpa ja tehokas. Näin voi tietysti ollakin, jos jaksaa hallinnoida eri palasia ja toimia eri toimittajien välissä välikätenä. Mutta tässä saattaa kulua paljon aikaa, ja sekin on rahanarvoista.

Mitäpä, jos dokumentointi ja lokalisointi tulisivat yhdeltä toimittajalta, joka lisäksi pystyisi hallitsemaan sisältöä sekä testaamaan ja julkaisemaan sitä hallitusti sinun tarpeidesi mukaan? Se on mahdollista keskittämällä.

Continue reading »

Löydä parhaat käytännöt benchmarkingin avulla

 

Teksti: Katri Metsävuo

Esikuva-analyysi, vertailukehittäminen, paraistaminen… vertailuanalyysilla eli benchmarkingilla on monta suomenkielistä nimeä, mutta mikään niistä ei ole vakiintunut kieleemme – ehkä siksi, etteivät ne kuvaa kohdettaan yhtä hyvin kuin englanninkielinen vastinparinsa. Sana ”benchmark” viittaa yleiseen mittapuuhun tai merkkiin, jota käytetään kiintopisteenä ja jonka sijaintiin verrataan muita kiintopisteitä. Olennaista benchmarkingissa onkin vertailu: omaa toimintaa ja prosesseja pyritään kehittämään vertaamalla niitä toisiin. Continue reading »

Voi kuinka pieninä palasina onkaan sisältöni maailmalla – modulaarisen dokumentaation edut

Teksti: Katri Metsävuo

Teknistä dokumentaatiota tuottaville yrityksille siirtyminen dokumenttikeskeisestä, lineaarisesta työskentelytavasta modulaarisen eli rakenteisen dokumentaation maailmaan on suuri askel – harppaus, jonka kuitenkin useimmat yritykset joutuvat jossakin vaiheessa ottamaan.

Modulaarisessa dokumentaatiossa sisältö pilkotaan itsenäisiksi pieniksi palasiksi, moduuleiksi, joita voi käsitellä muista palasista riippumatta. Palasia voidaan lisätä, poistaa ja yhdistellä eri tavoin. Tyypillisesti moduulit ovat XML-tiedostoja, joiden sallittu rakenne on tarkkaan määritelty moduulin tyypin mukaan. Esimerkiksi task-tyyppinen moduuli voi sisältää vain numeroidun listan tietyn tehtävän suorittamista varten. Continue reading »

Mistä tunnistaa laadukkaan dokumentaation?

 

 

Teksti: Katri Metsävuo

Teknisen dokumentaation ajatellaan yleisesti olevan riittävän laadukasta, kun se täyttää tarkoituksensa, eli antaa käyttäjälle tämän tarvitseman tiedon. Tämä tarkoittaa, että dokumentaation suunnittelussa tulee ottaa huomioon kohdeyleisön tarpeet ja dokumentaation tarkoitus. Esimerkiksi wiki-pohjaisessa, sovelluskehittäjien sisäisessä dokumentaatiossa on tärkeintä, että se on jatkuvasti ajan tasalla ja tiedot pitävät paikkansa – ei haittaa, vaikka jokainen virke ei olisi loppuun asti hiottu. Sen sijaan esimerkiksi julkisessa, asiakkaille jaettavassa markkinointimateriaalissa on erittäin tärkeää, että sisältö on sujuvaa ja myös tukee yrityksen brändiä visuaalisesti. Paljonkin aikaa ja vaivaa uhrataan sen varmistamiseen, ettei kielivirheitä tai muita kömmähdyksiä esiinny. Continue reading »

Painettu käyttöohje ei ole museotavaraa

Teksti: Katja Ylälehto

Sisällöntuotannossa on pitkään keskitytty ohjeiden sähköistämiseen. Käyttäjät hakevat tietoa verkosta, joten käyttöohjeiden on hyvä olla siellä missä käyttäjätkin. Yritykset ovat myös panostaneet käytönaikaiseen ohjeistukseen ja erilaisiin sähköisiin koulutusmateriaaleihin. Trendi on täysin ymmärrettävä: sähköiseen ohjeistukseen voidaan lisätä hyperlinkkejä, animaatioita, videoita sekä muita visuaalisia apukeinoja, jotka auttavat käyttäjää suorittamaan haluamansa toiminnot ja muistamaan ne myöhemmin. Lisäksi kustannuspaineiden alla siirrytään julkaisemaan ohjeita sähköisessä muodossa, sillä julkaisu on edullisempaa ja ohjeiden ylläpitäminen yksinkertaisempaa kuin painettuna. Continue reading »

Neljä vinkkiä käännösten tarkistukseen

“Tämä kuulostaa ihan Google-käännökseltä!” Ei, paikallinen myyntipäällikkö ei todellakaan ollut tyytyväinen verkkosivun käännökseen. Käännös oli toki paljon parempi kuin mitä verkon ilmaisohjelmilla saa aikaiseksi, mutta myönnettävä oli, että parantamisen varaakin olisi ollut. Siitäkin huolimatta, että kääntäjä oli oikea ihminen ja aito ammattilainen.

Käännöksen laatu on jossain määrin katsojan silmässä. Silti kokenutkin kääntäjä voi joskus tuottaa tekstiä, joka tuntuu kömpelöltä tai epäonnistuneelta, vaikka kaikki pilkut ja pisteet olisivatkin kohdallaan. Jos asiakas tai aihe ei ole tuttu, lähdetekstistä irrottautuminen voi tuntua hankalalta ja tuloksena on sananmukaisia käännöksiä ja vaikeaselkoisia virkkeitä.

Mitä sitten pitäisi tehdä? Taitavinkaan kansainvälisen yrityksen markkinointipäällikkö harvoin osaa kaikkia yrityksen käytössä olevia kieliä, joten voisiko maayhtiöiden tarkistajien kritiikistä jalostaa konkreettisia keinoja käännösten laadun parantamiseen? Natalia Levitina on työssään PTC:n lokalisointijohtajana tottunut käymään laatukeskusteluja käännösalihankkijoiden ja omien tarkistajien kanssa. Tässä häneltä muutamia vinkkejä markkinointikäännösten tarkistukseen. Continue reading »

Sitecore valitsi Lionbridgen Platinum-tason teknologiakumppaniksi

Lionbridgen käännösratkaisujen ja Sitecoren asiakaskokemusalustan integrointi auttaa kansainvälisiä yrityksiä sitouttamaan asiakkaitaan markkinointikampanjoilla ja -sisällöillä, jotka kiinnostavat kohdemarkkinoilla eri puolilla maailmaa

 

WALTHAM, Massachusetts – 5.10.2015 – Lionbridge Technologies Inc. (NASDAQ: LIOX), maailman johtava sisältö- ja viestintäratkaisujen toimittaja, on valittu Sitecoren Platinum-tason teknologiakumppaniksi. Sitecore on asiakaskokemuksen hallintaratkaisujen globaali markkinajohtaja. Kumppanuus on jatkoa vuosia kestäneelle yhteistyölle, jonka tavoitteena on toimittaa vakaita ja skaalautuvia ratkaisuja globaaleja markkinointikampanjoita ja -sisältöjä varten. Sitecoreen on jo pitkään ollut integroitavissa Lionbridgen Clay Tablet -ratkaisu, jolla asiakkaat voivat helposti sisällyttää kääntämisen omiin julkaisuprosesseihinsa.

Continue reading »

Yhteydenottopyyntö

Lionbridge Oy
Puolikkotie 8, 5. krs
02230 Espoo
+358 9 4270 5600
sales.fi@lionbridge.com

Lionbridge Oy
Hermiankatu 12 C
33720 Tampere
+358 9 4270 5600
sales.fi@lionbridge.com

Seuraa meitä