Om svensken, engelskan och PG

I arbetet med att översätta texter från engelska till svenska kan ibland en känsla av meningslöshet komma över mig. Är den här översättningen egentligen nödvändig när flertalet svenskar vant sig vid att ta till sig en ström av engelskspråkig information? Är det inte lika bra att lämna texterna på engelska och slippa ansträngningen med att ta fram svenska översättningar? En koncist skriven datormanual på engelska kan säkert förstås av de allra flesta, men gäller detsamma för texter som rör till exempel personalpolicyer, samhällsengagemang eller marknadsföring?

I Sverige är vi väl medvetna om att vi i en europeisk jämförelse hör till de länder som har bäst kunskaper i engelska, och 86 % av svenskarna anser sig enligt en EU-undersökning kunna föra en konversation på engelska. (I Tyskland och Frankrike är motsvarande siffror 56 % respektive 39 %.) Samtidigt tyder mycket på att vi svenskar även ligger i täten vad gäller överskattning av de egna engelskakunskaperna, och det går att skönja en röd tråd av bristande självkritik från Hep Stars glada 60-talssvengelska till Carl-Henric Svanbergs ”we care about the small people”.

Ett perspektiv på detta ger PG Gyllenhammar i sin nyutgivna självbiografi Oberoende är stark. Han menar att det svenska näringslivet blev ”dummare” när svenska stegvis byttes mot engelska som huvudsakligt företagspråk, och att ett nyanserat språk är en förutsättning för ett nyanserat tänkande.

Att ha engelska som gemensamt språk för kommunikation mellan företag, folk och länder är guld värt, men mycket finns att vinna på att hålla viktig företagsinformation tillgänglig på svenska och det är viktigt att vi fortsätter hitta svenska uttryck för företeelser som vi annars – inte sällan av ren lättja – lånar engelska ord till. Nu är utrymmet för det här inlägget förbrukat, och jag tar avsked med ett citat från en svensk gästföreläsare på utlandsuppdrag: ”Thanks for your hostility!”

Kontakta oss

Lionbridge Sweden AB
Karl Johansgatan 27
414 58 Göteborg
+46 31 303 26 50
sales.sv@lionbridge.com