Ju fler språk på hemsidan, desto fler kunder

Ju fler språk på hemsidan, desto fler kunder

Ett företag som vill nå ut till utländska marknader har mycket att vinna på att översätta sin hemsida och sitt marknadsföringsmaterial, och en målgruppsanpassad kommunikation är en nyckelfaktor för framgång.

En rad undersökningar har visat att kunder världen över föredrar hemsidor som är tillgängliga på deras eget språk. Det innebär att en flerspråkig hemsida ger potentiella kunder på en mängd olika marknader möjlighet att ta reda på mer information om företaget och dess produkter på det språk de föredrar.

Men det räcker inte med att översätta ord för ord. Det är viktigt att översättningen tar hänsyn till kulturella skillnader och lokala faktorer på de olika marknaderna, så att budskapet förmedlas till målgruppen på ett tydligt och korrekt sätt. Det här kan låta komplicerat, men vi har experter som vet hur det går till.

En översättare med målspråket som modersmål känner till de geografiska, kulturella och språkliga förhållanden som översättningen måste anpassas till. Om en webbplats översätts på rätt sätt framstår den som äkta och trovärdig, och kommer att verka tilltalande för kunder från nya segment och marknader.

Vår erfarenhet är att många ser tekniska utmaningar som en bromskloss i översättningsprocessen. Men det behöver inte alls vara komplicerat, och vi hjälper gärna till med olika tekniska aspekter. Oavsett om du har frågor om översättningsarbete eller vill veta mer om de tekniska processerna kan du hitta mängder av information på vår hemsida: www.lionbridge.com/sv-se/. Du är även välkommen att ringa oss på tel. +46 31 303 26 50.

Kontakta oss

Lionbridge Sweden AB
Karl Johansgatan 27
414 58 Göteborg
+46 31 303 26 50
sales.sv@lionbridge.com