Vad innebär lokalisering i samband med översättning?

Vad innebär lokalisering i samband med översättning?

Ordet lokalisering används allt oftare, men vet du egentligen vad det betyder? Det innebär att en text översätts med hänsyn till kulturella och språkliga skillnader.

Ett språk är inte bara ett språk. Det utvecklas på olika sätt beroende på var det talas. Detta är orsaken till att översättningsbranschen hanterar flera olika varianter av ett och samma språk, till exempel spanska och franska. Den spanska som talas i Mexiko är inte identisk med den spanska som talas i Spanien. Ett par ”glasögon” heter ”lentes” i Mexiko, medan det heter ”gafas” i Spanien. På samma sätt heter ”potatis” ”patata” i Spanien, medan det heter ”papa” i Mexiko. Ett annat exempel är franskan i Kanada och franskan i Frankrike. Skillnaderna mellan dessa båda varianter av franska kan jämföras med skillnaderna mellan brittisk och amerikansk engelska. En ”bil” heter ”voiture” i Frankrike, medan den benämns ”char” i Kanada.

Ovanstående är exempel på skillnader i vardagsspråket, men principen är naturligtvis densamma när det gäller fackspråk.

Det är en lång rad andra förhållanden, förutom de rent språkliga, som måste tas med i beräkningen vid lokalisering. Det gäller till exempel uppenbara skillnader som valuta-, vikt- och måttangivelser, men också de mer subtila kulturella skillnaderna. Ett exempel på det sistnämnda är vår uppfattning av färger. Vit är sorgens färg i Nepal och ett antal muslimska länder, medan det i stora delar av västvärlden symboliserar renhet, helighet och oskuld och främst används vid glädjehögtider. Det kan också vara skillnader i graden av önskad politisk korrekthet, humor och så vidare på de olika marknaderna.

Med andra ord: Om företag världen över vill nå framgång på den globala marknaden måste de ta hänsyn till både språkliga och kulturella skillnader. Det är viktigt att kommunicera sitt budskap effektivt och respektfullt över nationsgränserna.

Om du har frågor eller behöver hjälp med översättning kan du läsa mer på vår hemsida: www.lionbridge.com/sv-se/ eller ringa oss på tel. +46 31 303 26 50.

Kontakta oss

Lionbridge Sweden AB
Karl Johansgatan 27
414 58 Göteborg
+46 31 303 26 50
sales.sv@lionbridge.com