7 fördelar med att anlita ett översättningsföretag

översättningsföretag

Om du har textmaterial du vill få översatt står du kanske inför valet att antingen anlita en frilansöversättare eller ett översättningsföretag. Finns det då någon anledning att välja samarbete med ett översättningsföretag när du även kan jobba direkt mot en frilansöversättare? På LinkedIn publicerades nyligen en annons där en frilansande översättare erbjöd sitt arbete till 40 % lägre kostnad än ett översättningsföretag. Det låter tilltalande, men vad är det du får för pengarna om du istället väljer ett översättningsföretag som har ett högre pris?

1: Översättningsföretag har ett stort utbud av tjänster

Jämfört med frilansöversättare erbjuder internationella översättningsföretag som Lionbridge inte bara översättning till och från ett språk eller två, utan översättning mellan över 350 olika språk som alla hanteras av personer med just det språket som modersmål. Det betyder att om du vill få ditt textmaterial översatt till många språk kan du få det utfört på en och samma gång. Väljer du att arbeta med frilansare kommer du sannolikt att behöva leta upp många olika frilansare för att få uppgiften löst. Dessutom erbjuder ett företag som Lionbridge en mängd tjänster utöver översättning, som till exempel innehållsframtagning, testning, marknadsföring, design, IT-support och mycket annat. Oavsett vad du behöver i ditt specifika projekt kan du alltså få hjälp med det av en och samma leverantör.

2: Översättningsföretag drar nytta av en rad tekniska verktyg

De flesta översättningsföretag använder många olika tekniska lösningar för att optimera hanteringen av ditt projekt från start till mål. På Lionbridge arbetar vi med översättningsplattformen Translation Workspace, som effektiviserar processen och kvalitetssäkrar med hjälp av översättningsminnen, realtidsöversättning och terminologiverktyg. Ett annat exempel är Linguistic Toolbox, vårt verktyg för kvalitetssäkring som bland annat kontrollerar att översättningen har rätt terminologi, att den är konsekvent översatt och att det inte saknas översatta meningar eller siffror. Lionbridge har även kundportalen Freeway som gör det enkelt för våra kunder att skicka in sina översättningsprojekt till oss och därefter ha överblick över pågående arbeten och möjlighet att kommunicera med andra teammedlemmar. Freeway har även en funktion för onlinekorrektur så att våra kunder kan föra in sin feedback på ett smidigt sätt. Med andra ord: de tekniska verktygen hos ett översättningsföretag gör att du sparar både tid och pengar.

3: Översättningsföretag kan hantera stora textmängder på kort tid

Det kan vara svårt för en frilansare att ta hand om stora mängder ord med en kort deadline. Internationella översättningsföretag som Lionbridge har däremot ett stort nätverk av översättare och kan fördela större arbeten på flera olika översättare. Självklart bearbetar vi sedan innehållet för att säkerställa konsekvens och kvalitet. Lionbridge har resurserna som krävs för att hantera stora textmängder på kort tid, och du kan vara säker på att deadlines alltid hålls.

4: Översättningsföretag fokuserar på kvalitetssäkring

På Lionbridge lägger vi stor vikt vid kvaliteten eftersom vi vet hur viktigt det är för våra kunder att kunna kommunicera felfritt och professionellt oavsett vilket land, språk eller kanal man vänder sig till. Våra kunder har alltid möjlighet att välja bort korrekturläsning som processteg, men som standard gör vi alltid en kvalitetssäkring av vårt arbete, så att kunden får en produkt av högsta kvalitet.

5: Översättningsföretag har projektledare som ansvarar för dina beställningar

En annan fördel med att anlita ett översättningsföretag som Lionbridge är att du som kund kan hålla kontakt med en projektledare som hanterar dina projekt och ser till att översättningarna levereras i tid, med förväntad kvalitet och i det överenskomna formatet. Projektledaren ser också till att, med hjälp av sitt nätverk och sin erfarenhet, välja ut översättare som passar bra till just ditt projekt. Det innebär att du inte själv behöver lägga tid och energi på att kontrollera om de frilansare som du eventuellt anlitar har rätt kompetens för olika texter och ämnesområden. Våra projektledare vet vilka översättare som kan leva upp till dina förväntningar.

6: Översättningsföretag ställer höga krav på sina översättare

Det är inte särskilt svårt att hitta en frilansöversättare via Internet. En anledning till det är att det egentligen inte krävs mycket mer än tillgång till en dator och kunskaper i två olika språk för att starta upp en översättarverksamhet. Så hur kan du veta om den översättare du hittat på Internet passar till att översätta just din text? Det är en fråga som är motiverad att ställa sig, och vi som översättningsföretag besvarar den gärna så här: ett översättningsföretag ställer ofta höga krav på sina översättare och har utvecklat system för granskning och säkring av kvaliteten. I och med detta kan du känna dig säker på att du får ett slutresultat du blir nöjd med.

7: Översättningsföretag har specialiserade översättare för många olika branscher och ämnesområden

De flesta facköversättare har specialiserat sig på ett eller två ämnesområden. Om du har mängder av dokument med varierande innehåll att översätta, till exempel ett juridiskt avtal, en årsredovisning och en medicinsk text, kommer du förmodligen inte att hitta alla nödvändiga kompetenser hos en och samma frilansare. Du blir istället tvungen att hitta en översättare som kan juridik, en annan som behärskar ekonomi och en tredje för den medicinska texten. Om du väljer att samarbeta med ett översättningsföretag slipper du den här problematiken eftersom företaget har ett stort nätverk av översättare som är specialiserade inom många olika ämnesområden.

I korthet: Om du tvekar mellan att anlita en frilansöversättare eller ett översättningsföretag bör du ta reda på vilken nytta du kan få ut av din översättningspartner. Även om det första intrycket är att lösningen med frilansöversättare är att föredra, så kan ett översättningsföretag vara det klokaste valet i det långa loppet – och det kan spara dig både tid och pengar.

Kontakta oss

Lionbridge Sweden AB
Karl Johansgatan 27
414 58 Göteborg
+46 31 303 26 50
sales.sv@lionbridge.com