Besök Lionbridge på Outsourcing in Clinical Trials Nordics 2017 – monter 10

Outsourcing in Clinical Trials Nordics 2017

Lionbridge är inte bara sponsor för Outsourcing in Clinical Trials Nordics 2017 – vi är även deltagare. Du hittar oss i monter 10, där du bland annat kan träffa Anastasia Stolovitskaya, Business Development Director på Lionbridge Danmark. Vi har frågat Anastasia om hennes förväntningar på konferensen, och hur hon ser på utvecklingen i branschen just nu.

Anastasia Stolovitskaya, Business Development Director, Lionbridge Danmark

Anastasia hjälper danska företag som har verksamhet i andra länder att säkerställa att deras budskap är konsekventa över alla marknader, samtidigt som den lokala relevansen bibehålls. Anastasia har kunskap om språkbranschen från flera håll. Hon har en språklig bakgrund och erfarenhet som både översättare och tolk och dessutom känner hon väl till de utmaningar som finns i många branscher där man arbetar med flera språk.

1: Du deltar i konferensen Outsourcing in Clinical Trials Nordics i Köpenhamn den 10–11 oktober – vilken är din roll där?

Jag är redo att prata med alla som kan vara intresserade av att höra om hur vi arbetar med flerspråkigt innehåll i kliniska studier. Det kan handla om allt från patientrekryteringsmaterial och patientrapporterade utfall till klinisk märkning och paketering.

2: Vad hoppas du få ut av konferensen?

Jag hoppas få ett större nätverk och relationer med fler CRO:er och företag inom medicin, bioteknik och medicinteknik.

Förutom spännande samtal med CRO:er och medicinföretag ser jag fram emot att gå runt i utställningsområdet och lära mig mer om andra utställares specifika roller, kompetenser och affärsområden. Jag lär mig alltid mycket nytt vid den typen av samtal.

3: Varför tror du att den här typen av konferens är relevant i dag?

Kliniska studier är ett område där det krävs professionalism i toppklass, och det finns inget utrymme för fel. Studierna omges av höga regulatoriska krav och strikta processer, och förseningar och fel kan bli kostsamma. Tilliten till en leverantör är därför helt avgörande i detta sammanhang, och OCT ger en fantastisk möjlighet att mötas ansikte mot ansikte och därmed skapa en relation. Dessutom ger konferensen oss möjligheten att lära oss ännu mer om branschen och dess utmaningar, och det är guld värt att känna till kundernas verklighet när vi skräddarsyr våra Life Science-lösningar.

4: Vilka tendenser ser du inom outsourcing av kliniska studier?

Outsourcing är här för att stanna, och vi ser just nu en konsolidering av CRO:er via uppköp och fusioner. Samtidigt ökar kraven på CRO:erna, dels som ett resultat av att medicinföretagen specialiserar sig på sällsynta sjukdomar och komplicerad teknologi, och dels på grund av det stora trycket från patientföreningar och politiker att sänka medicinpriserna. Det är viktigt för Lionbridge att hålla sig à jour med utvecklingen och fundera på hur våra tjänster kan hänga med i utvecklingen och hjälpa våra kunder med de problem de har.

 

Läs mer om Outsourcing in Clinical Trials Nordics 2017 här:

http://www.arena-international.com/octnordics/

Kontakta oss

Lionbridge Sweden AB
Karl Johansgatan 27
414 58 Göteborg
+46 31 303 26 50
sales.sv@lionbridge.com