De vanligaste språken i världen

De vanligaste språken i världen

Runt om i världen kommunicerar människor med varandra på tusentals olika språk. Det gör att det kan kännas omöjligt att nå ut med marknadskampanjer globalt. Det mest effektiva sättet att börja bygga upp en global närvaro är att lägga fokus på de språk som talas på de marknader som är viktigast för dig. På många kontinenter är variationen större än du kanske tror! Vilka är då de vanligaste språken som talas i världen?

De vanligaste språken i världen

Undersök vilka språk som är vanligast i varje land för att undvika att kommunikationen med potentiella kunder begränsas.

 

Nordamerika

Engelska (70 %)

Spanska (9 %)

Franska (3 %)

Kinesiska (1 %)

Övriga språk (17 %)

Europa

Ryska (22 %)

Tyska (12 %)

Turkiska (9 %)

Engelska (8 %)

Italienska (8 %)

Franska (8 %)

Polska (6 %)

Spanska (6 %)

Ukrainska (4 %)

Övriga språk (17 %)

Latinamerika

Spanska (58 %)

Portugisiska (33 %)

Kreol (2 %)

Engelska (1 %)

Övriga språk (6 %)

Afrika

Övriga språk (58 %)

Arabiska (17 %)

Swahili (8 %)

Franska (6 %)

Engelska (4 %)

Kwa (4 %)

Hausa (3 %)

Asien

Kinesiska (34 %)

Övriga språk (34 %)

Hindustani (12 %)

Bengali (8 %)

Indonesiska (6 %)

Japanska (3 %)

Punjabi (3 %)

Om Lionbridge

Lionbridge är det största professionella översättnings- och lokaliseringsföretaget i världen. Här finns den språkliga expertis och den verksamhetskapacitet som krävs för att ni ska få den största genomslagskraften i er kommunikation med globala kunder. Rese- och hotellföretag anlitar Lionbridge för att stärka sin globala tillväxt, uppfylla behoven för globala resenärer och behålla varumärkesintegriteten i alla marknadskanaler.

 

Postat av Ashley Medeiros, Lionbridge Marketing: http://content.lionbridge.com/common-languages-worldwide-infographic/

Kontakta oss

Lionbridge Sweden AB
Karl Johansgatan 27
414 58 Göteborg
+46 31 303 26 50
sales.sv@lionbridge.com