Lokalisera programvara: 10 goda råd för en vattentät lokaliserings-process

blog-softwareloc-Lionbridge-032017

Vi tänker ofta på lokalisering och översättning som samma sak, i stället för två olika processer som kompletterar varandra. Men även om de överlappar varandra så är lokalisering av programvara mer komplext än så. Att anpassa en produkt eller ett innehåll för ett specifikt språk eller en viss marknad innebär att justera bilder, layout, formatering och mycket annat. Dessutom måste man ta hänsyn till lokala juridiska krav och policyer och tänka på vilka tekniska plattformar som är populära på olika marknader.

När man försöker ta med alla dessa kulturella aspekter i beräkningen är det lätt att missa faktorer som till en början inte verkar vara särskilt viktiga, men som spelar stor roll om man vill leverera en fulländad produkt till största möjliga målgrupp. Var ska man börja? Här kommer 10 tips, både metoder att följa och fallgropar att undvika, vid lokalisering av programvara.

Se på lokalisering som en strategi

 

info_process

Först och främst måste du ha klart för dig varför du vill lokalisera din programvara och hur det kommer att främja dina övergripande mål. Undvik misslyckanden genom att vara extra noga i faserna för kravanalys och design. Se till att alla inblandade är överens om målmarknader och språk och vilka problem de kan medföra.

Se på programvarulokaliseringen som en strategi, inte som en uppgift, för att nå framgång på en global marknad. Om du redan från början planerar för lokalisering behöver du inte gå tillbaka och göra om produkten för att kunna anpassa den till nya marknader.

Utveckla med lokalisering i åtanke

En lokaliseringsanpassad design hjälper dig att hålla både schemat och budgeten. Den har källkod och struktur som förhindrar:

 • Överföring av buggar i källspråket till målspråken
 • Översättningsfel som går att förebygga
 • Vanliga fel vid lokalisering av programvara, t.ex. det som rör funktionalitet, utseende, förkortningar och över- respektive underlokalisering.

Tips: Använd mallar för att vara konsekvent i hur ditt varumärke visas. Behöver du kontrollera att din design är redo för lokalisering? Testa, testa igen och testa sen lite till! Pseudolokalisering (en form av kvalitetstestning) är en användbar process som minskar riskerna vid lokalisering. I processen upptäcks potentiella översättnings­problem, t.ex. problem med användargränssnittet som kan orsakas av specialtecken eller stränglängd.

Skapa ett bibliotek med internationaliserade objekt

Kom ihåg: internationalisering möjliggör lokalisering. Genom att bygga upp ett bibliotek med internationaliserade objekt undviker du merarbete eftersom du löser hur programvaran ska översättas till många språk. Objekten kan omfatta:

 • Designelement i användargränssnittet
 • Funktioner för att sortera och söka
 • Stöd för flerbytetecken (vissa asiatiska språk)
 • Stöd för dubbelriktade språk eller höger-till-vänster-språk (arabiska och hebreiska)
 • Format för adresser, tal, datum och valuta.

Gör inte källtexten för lång

Alla språk har olika meningsstruktur, olika regler för plural och använder olika många ord för att uttrycka en tanke. Minska översättningsproblemen genom att skriva källtexten på ett klart och tydligt sätt. Exempel på detta är:

 • Korta meningar
 • Använd rak ordföljd så långt det är möjligt
 • Undvik fraser med många substantiv efter varandra
 • Undvik synonymer. Använd en och samma term för att identifiera ett koncept
 • Undvik akronymer. De kommer att behöva extra översättning och underliggande betydelser går förlorade.

Tips: förutom att undvika synonymer bör du tänka på att inte “verbifiera” ord. Det vill säga, använd inte samma text i olika sammanhang. Många ord i engelskan kan vara både substantiv och verb (file, share och design). Bestäm dig för ett användningsområde för texten och håll dig till det.

Planera för textexpansion

text-expansion-1

Det engelska språket beräknas bestå av över 1 000 000 ord, medan de flesta andra språk har färre än 500 000. Så vid översättning till andra språk är det troligt att engelska innehållssträngar blir längre eller kortare än i originalet. Ett exempel: Den engelska meningen “Have a nice day!” kan på tyska översättas till “Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!”, vilket är 125 % längre! Vid översättning från engelska till vissa asiatiska språk kan resultatet bli det motsatta.

Planera för att texten kan expandera minst 30–35 %. Även här bör du tänka på att uttrycka dig kortfattat i källtexten och ta hänsyn till andra principer som rör formatering och ordval.

Använd inte ikoner på fel sätt

 icons

Bästa praxis för programvaruöversättning berör naturligtvis inte bara kommunikation via text. Bilder kan också ha olika betydelser i olika kulturer. Ikoner – utan text – kan vara bra att använda eftersom de inte behöver översättas och därmed minskar kostnaderna. Men tänk på att alla symboler inte är universella eller neutrala.

En traditionell amerikansk brevlåda går till exempel inte att överföra till alla andra kulturer. Undvik bilder på händer, fötter, djur och andra symboler som kan ha oväntade och ovälkomna betydelser!

Använd teckenkodningen UTF-8

encoding

UTF-8, det mest populära Unicode-formatet, används som standard i nästan all modern teknik. Dr. Ken Lunde, erkänd specialist inom informationsbearbetning, beskriver UTF-8 som ”världens första intelligenta teckenkodning”. Unicode stöds av alla stora program- och maskinvaruföretag och krävs för standarder som XML, Java, och Javascript. UTF-8 säkerställer enkel och korrekt översättning till alla språk, i synnerhet de asiatiska språken kinesiska, japanska, koreanska och vietnamesiska.

Hårdkoda inte text eller skiljetecken

Hårdkodad text – eller text som bäddats in i källkoden – måste extraheras för översättning innan du kan lokalisera den. Leverantören av språktjänster kan göra en analys för att identifiera översättningsbar text, men det är bättre om du minimerar mängden text som behöver extraheras genom att undvika den typen av lösningar redan från början. Använd i stället separata resursfiler för till exempel rubriker, produktnamn och felmeddelanden och kommentera resurserna för att undvika översättningsfel.

Tips: Det kan vara frestande att slå ihop separata strängar med hjälp av platshållare och därmed hårdkoda ord- eller frasföljd, för att minska stränglängden. Tyvärr resulterar det nästan alltid i felöversättningar och felaktigt lokaliserade strängar, eftersom ordföljd och grammatik skiljer sig från språk till språk. Undvik därför det här tillvägagångssättet!

Rådgör med en lokaliseringsexpert

 Har du planer på att växa internationellt_o Vilka är dina största kunder_o Hur många språk krävs för ditt projekt_

Förutom lokaliseringschecklistor för Android-, iOS- och Windows-utveckling kan din leverantör av språktjänster erbjuda unik kunskap och optimerade processer som sparar tid, pengar och arbete. Ta fram specifika frågor du vill ställa till leverantören innan du påbörjar lokaliseringsprocessen, för att se till att ni får ett bra samarbete från start.

Tips: Tänk på att förse lokaliseringsleverantören med listor över termer och begrepp som inte ska översättas, för att förhindra över- och underlokalisering. Kodfunktionaliteten kan påverkas om en sträng som har en viktig funktion i programmet översatts av misstag.

Uppfyll inte bara förväntningarna – överträffa dem

 blog_exceed-expectations

Försök ta med varje detalj i beräkningen eftersom lokalisering är avgörande för att den globala marknaden ska ta till sig dina produkter och köpa dem. Det gäller allt från den enklaste lilla mobilappen till komplexa system med många användare.

Ta hänsyn till 80–20-regeln för ”glokalisering”, som innebär att 80 % av kundbeteendet är globalt, men 20 % är kulturellt betingat. Om du förstår dig på dina lokala marknader har du en bättre möjlighet att ge användare runt om i världen en känsla av att programvaran är utformad för just dem. När du utvecklar programvara som redan från början är anpassad för globalisering finns det inga hinder för dig att etablera dig på nya marknader!

Om du vill lära dig ännu mer om programvarulokalisering kan du hämta vår e-bok The Developer’s Dozen: 12 Best Practices for Software Localization.

Postat av Lionbridge Marketing

http://content.lionbridge.com/how-to-localize-software-10-dos-and-donts-for-a-watertight-software-localization-process/

 

Kontakta oss

Lionbridge Sweden AB
Karl Johansgatan 27
414 58 Göteborg
+46 31 303 26 50
sales.sv@lionbridge.com