Lionbridge Sverige

Kontakta Lionbridge Sverige

Träffa Lionbridge på TIC 2014

 

Läs mer och boka ett möte med oss:

http://info.lionbridge.com/TIC_Register-to-meet-with-us.html

Kommunikation

I fredags var alla projektledare på kontoret i Göteborg inbjudna till en workshop på temat kommunikation. Att få till en bra dialog med kunder och alla andra som är inblandade i projekten är en av de viktigaste delarna för att ett projekt ska lyckas.

Under mötet brainstormade vi kring temat ”Hur kommunicerar vi så dåligt som möjligt med våra kunder?”. Tekniken kallas anti-solutions, och ibland är det lättare och ganska roligt att få djupdyka i förslag kring dåliga lösningar. Vi hade förslag som rörde sig mellan att aldrig svara på frågor, till att vara direkt otrevlig och oförskämd. Sedan samlade vi ihop förslagen och vände på dem, för att komma fram till vad som faktiskt bidrar till en bra kommunikation. För att inte tappa bort våra idéer och som en allmän påminnelse omvandlade vi tipsen till en kom ihåg-lista.

Det var en timme med många intressanta diskussioner och åsikter och vi kom ut från konferensrummet uppiggade och redo att avsluta arbetsveckan!

Allt från översättning till copywriting

Grunden för det vi jobbar med är översättning från ett språk till ett annat. Men översättning kan rymma allt från ordagrann översättning till mer eller mindre fritt skrivande.

Här är en beskrivning av några av våra arbetssätt. Med de branschgemensamma engelska namnen för enkelhets skull:

Translation – Standardprocessen. Här prioriterar vi att all information överförs korrekt och att standarduttryck är konsekvent översatta. Här spelar översättningsminnen en central roll. Det är viktigt att vårda kvaliteten så att vi kan återvinna tidigare översättningar, vilket sparar både tid och pengar för våra kunder.

Marketing translation – Även här arbetar vi med översättningsminnen, men vi anpassar i högre grad översättningen till den lokala marknaden. Den här typen av översättning är mer tidskrävande eftersom det finns kulturella skillnader att ta hänsyn till. I översättningar från engelska till svenska brukar vi till exempel tona ned de frejdigaste utropen och superlativen.

Transcreation – Detta innebär ytterligare ett steg bort från traditionell översättning. När vi jobbar med transcreation utgår vi som regel från en förlaga, men vi har möjlighet att skriva om och anpassa innehållet, och även utelämna delar som inte känns relevanta.

Copywriting – Här har vi ingen skriven förlaga att arbeta med, men i stället ett creative brief-dokument med riktlinjer att utgå från.

Kontakta oss

Lionbridge Sweden AB
Karl Johansgatan 27
414 58 Göteborg
+46 31 303 26 50
sales.sv@lionbridge.com