Lionbridge Sverige

Kontakta Lionbridge Sverige

Allt från översättning till copywriting

Grunden för det vi jobbar med är översättning från ett språk till ett annat. Men översättning kan rymma allt från ordagrann översättning till mer eller mindre fritt skrivande.

Här är en beskrivning av några av våra arbetssätt. Med de branschgemensamma engelska namnen för enkelhets skull:

Translation – Standardprocessen. Här prioriterar vi att all information överförs korrekt och att standarduttryck är konsekvent översatta. Här spelar översättningsminnen en central roll. Det är viktigt att vårda kvaliteten så att vi kan återvinna tidigare översättningar, vilket sparar både tid och pengar för våra kunder.

Marketing translation – Även här arbetar vi med översättningsminnen, men vi anpassar i högre grad översättningen till den lokala marknaden. Den här typen av översättning är mer tidskrävande eftersom det finns kulturella skillnader att ta hänsyn till. I översättningar från engelska till svenska brukar vi till exempel tona ned de frejdigaste utropen och superlativen.

Transcreation – Detta innebär ytterligare ett steg bort från traditionell översättning. När vi jobbar med transcreation utgår vi som regel från en förlaga, men vi har möjlighet att skriva om och anpassa innehållet, och även utelämna delar som inte känns relevanta.

Copywriting – Här har vi ingen skriven förlaga att arbeta med, men i stället ett creative brief-dokument med riktlinjer att utgå från.

Kontakta oss

Lionbridge Sweden AB
Karl Johansgatan 27
414 58 Göteborg
+46 31 303 26 50
sales.sv@lionbridge.com