Lionbridge Sverige » tagged “internationalisering”

Lokalisera programvara: 10 goda råd för en vattentät lokaliserings-process

Vi tänker ofta på lokalisering och översättning som samma sak, i stället för två olika processer som kompletterar varandra. Men även om de överlappar varandra så är lokalisering av programvara mer komplext än så. Att anpassa en produkt eller ett innehåll för ett specifikt språk eller en viss marknad innebär att justera bilder, layout, formatering och mycket annat. Dessutom måste man ta hänsyn till lokala juridiska krav och policyer och tänka på vilka tekniska plattformar som är populära på olika marknader.

När man försöker ta med alla dessa kulturella aspekter i beräkningen är det lätt att missa faktorer som till en början inte verkar vara särskilt viktiga, men som spelar stor roll om man vill leverera en fulländad produkt till största möjliga målgrupp. Var ska man börja? Här kommer 10 tips, både metoder att följa och fallgropar att undvika, vid lokalisering av programvara.

Continue reading »

Kontakta oss

Lionbridge Sweden AB
Karl Johansgatan 27
414 58 Göteborg
+46 31 303 26 50
sales.sv@lionbridge.com